O kierunku

image_pdfimage_print

Zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia na kierunku kształcą specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zintegrowanego w skład którego wchodzą:

 bezpieczeństwo człowieka,
• bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
• bezpieczeństwo procesowe.

Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będzie przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Nabyta wiedza pozwoli mu także np. na:

• efektywne działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
• stosowanie zasad ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
• organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
• prowadzenie kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych.

W ramach kierunku Inżynieria bezpieczeństwa prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (3,5 roku) o specjalnościach:

• Bezpieczeństwo pracy i środowiska,
• Bezpieczeństwo transportu drogowego,
• Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mech.pk.edu.pl/~ib/

O kierunku

image_pdfimage_print

Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA integruje w swoim programie studiów podstawową wiedzę z zakresu:

 • sterowania (dyskretnego na poziomie systemów maszynowych oraz ciągłego na poziomie procesów technologicznych realizowanych na tych maszynach),
 • automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych,
 • informatyki (w szczególności: programowania, komunikacji komputerowej, baz danych, systemów ekspertowych, technik ewolucyjnych, logiki rozmytej oraz sieci neuronowych),
 • systemów wspomagania decyzji,
 • mechaniki (w zastosowaniach do robotów, manipulatorów oraz maszyn i urządzeń),
 • wykorzystanie programów CAD w projektowaniu robotów, maszyn i urządzeń,
 • mechatroniki (zwłaszcza w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych),
 • diagnostyki maszyn i urządzeń,
 • zintegrowanego komputerowo wytwarzania,
 • sterowania produkcją,
 • projektowania procesów technologicznych oraz zapewnienia jakości,
 • zarządzania (do planowania produkcji oraz oceny ekonomicznej jej efektów).

       Nabywana przez studenta wiedza jest ukierunkowywana na jego osobiste zainteresowania poprzez umożliwienie wyboru jednej ze specjalności. W ramach kierunku istnieje także możliwość indywidualnego formułowania tematów prac przejściowych i dyplomowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji otrzymania przez studentów stosownych propozycji zagadnień do rozwiązania z zakładów pracy, które zamierzają ich zatrudnić. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentom podjęcie twórczej pracy inżynierskiej w zakresie automatyzacji procesów i systemów oraz sterowania i nadzorowania maszyn i urządzeń.

       Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 absolwentom kierunku Automatyka i Robotyka przysługuje prawo ubiegania się o uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Opiekun kierunku
dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK
Kierownik Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji – M6
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://m6.mech.pk.edu.pl/air/

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania