Mechanika i Budowa Maszyn

image_pdfimage_print

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn maja zapewnić wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Powinni oni także posiadać gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 1. realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
 2. prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich,
 3. stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacja,
 4. pracy w zespole,
 5. koordynacji prac i oceny ich wyników,
 6. sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 7. podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych
 • z organizacja produkcji i automatyzacja procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach
 • akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych
 • wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Obecnie na Wydziale Mechanicznym prowadzone jest kształcenie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie specjalności:

 1. APARATURA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE,
 2. BUDOWA ŚRODKÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO,
 3. BUDOWA I BADANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
 4. INŻYNIERIA MEDYCZNA,
 5. URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE,
 6. MECHANIKA KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW.

 


Studia drugiego stopnia

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn mają zapewnić wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania sie zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Uzyskują oni wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacje maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Absolwenci powinni także posiadać wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 1. twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych,
 2. kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi,
 3. samodzielnego prowadzenia badan w jednostkach naukowo-badawczych,
 4. zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych,
 5. podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 6. samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci studiów powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi. Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych,
 • instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu
 • mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują szczegółowa wiedzę i uzyskują wysokie kwalifikacje w zakresie specjalności, która ukończyli. Obecnie na Wydziale Mechanicznym prowadzone jest kształcenie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie specjalności:

 1. APARATURA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE,
 2. BUDOWA ŚRODKÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO,
 3. BUDOWA I BADANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
 4. INŻYNIERIA MEDYCZNA,
 5. URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE,
 6. MECHANIKA KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW,
 7. ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W BUDOWIE MASZYN.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania