Praktyki w skrócie

image_pdfimage_print
  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Grupy,
  2. Przygotowanie Oświadczenia, w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych,
  3. Podpisanie w Dzienniku Praktyk programu praktyki przez Opiekuna Grupy,
  4. Podpisanie Porozumienia w kolejności przez Praktykanta, Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego przed rozpoczęciem praktyki,
  5. Odbycie praktyki w ustalonym terminie,
  6. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w Dzienniku Praktyk od przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego,
  7. Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Grupy na podstawie dostarczonego Porozumienia i Dziennika Praktyk.

Uwaga!

OSTATECZNE TERMINY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAKTYK PROGRAMOWYCH

06.07.2018 godz.: 10:00 ÷ 12:00

POKÓJ A218b

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania