Praktyki w skrócie

image_pdfimage_print
  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Grupy,
  2. Przygotowanie Oświadczenia, w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych,
  3. Podpisanie w Dzienniku Praktyk programu praktyki przez Opiekuna Grupy,
  4. Podpisanie Porozumienia w kolejności przez Praktykanta, Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego (poświadczenie Podmiotu Gospodarczego ma zawierać pieczątkę Podmiotu z numerem NIP i REGON, a także imienną pieczątkę osoby podpisującej Porozumienie) przed rozpoczęciem praktyki,
  5. Odbycie praktyki w ustalonym terminie,
  6. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w Dzienniku Praktyk od przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego,
  7. Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Grupy na podstawie dostarczonego Porozumienia i Dziennika Praktyk.

Podpisywanie dokumentów związanych z realizacją praktyk programowych odbywa się
w poniedziałki, w godzinach 8.00 – 9.30
w pokoju A329

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania