Program

image_pdfimage_print

Kierunek

Automatyka i Robotyka

Program

Specjalność

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

program AIR ASW.pdf

Specjalność

Mechatronika

program AIR M.pdf

Specjalność

Multimedia w Systemach Przemysłowych

program AIR MwSP.pdf

Specjalność

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

program AIR SiMMiU.pdf

Specjalność

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

program AIR TIwSP.pdf

 

 

 

Kierunek

Energetyka

Specjalność

Systemy i Urządzenia Energetyczne

program E SiUE.pdf

Specjalność Energetyka Odnawialna program E EO.pdf

 

 

 

Kierunek

Informatyka

Specjalność

Informatyka Przemysłowa

program I IP.pdf

Specjalność

Inżynieria Oprogramowania

program I IO.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalność

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

program IBez BPiS.pdf

Specjalność

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

program IBez BTD.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Biomedyczna

Specjalność

Biomechanika Urazów

program IBio BU.pdf

Specjalność

Inżynieria kliniczna

program IBio IK.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Materiałowa

Specjalność

Materiały Konstrukcyjne

program IM MK.pdf

 

 

 

Kierunek

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

program MiBM AiIP.pdf

Specjalność

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

program MiBM BiBPS.pdf

Specjalność

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

program MiBM MKM.pdf

Specjalność

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

program MiBM UCiK.pdf

Specjalność

Silniki Spalinowe

program MiBM SS.pdf

Kierunek

Transport

Specjalność

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

program T EPS.pdf

Specjalność

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

program T EiZwT.pdf

Specjalność

Systemy i Urządzenia Transportowe

program T SiUT.pdf

 

 

 

Kierunek

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalność

Komputerowo Zintegrowane Procesy Wytwarzania

program ZiIP KZPW.pdf

Specjalność

Systemy Jakości w Inżynierii Produkcji

program ZiIP SJwIP.pdf

Specjalność

Zarządzanie Jakością

program ZiIP ZJ.pdf

Specjalność

Zarządzanie Mediami

program ZiIP ZM.pdf

Specjalność

Zarządzanie Produkcją

program ZiIP ZProd.pdf

Specjalność

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

program ZiIP ZP.pdf

Specjalność Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa program ZiIP IJiWTP.pdf

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania