Studia II stopnia (magisterskie)

image_pdfimage_print

Na Wydziale Mechanicznym nie ma studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na jednej z pokrewnych specjalności, ukierunkowując nabytą wiedzę na wybraną dziedzinę.

Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim.

Studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Studia II stopnia (magisterskie)

image_pdfimage_print

Na drugim stopniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone jest w ciągu trzech semestrów kształcenie w zakresie dwóch specjalności:

  • Materiały Konstrukcyjne
  • Inżynieria Spajania Materiałów

Dodatkowe informacje dotyczące Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej w którym prowadzony jest kierunek studiów Inżynieria Materiałowa można znaleźć pod adresem http://iim.mech.pk.edu.pl/ zaś informacje o obu specjalnościach : Materiały Konstrukcyjne i Inżynieria Spajania Materiałów http://iim.mech.pk.edu.pl/pliki_d/cele_kwalifikacje.pdf

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania