Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

 

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Inżynieria Biomedyczna, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności:

1. Biomechanika Urazów
2. Inżynieria Kliniczna

Studia I stopnia (inżynierskie)

image_pdfimage_print

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Automatyka i Robotyka, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne. Studia trwają 7 semestrów.

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia prowadzona jest na kierunki, stąd przyjęcie na Automatykę i Robotykę gwarantuje studiowanie na tym kierunku. Są na nim realizowane cztery specjalności:

–  Automatyzacja systemów wytwarzania

–  Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

–  Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

–  Mechatronika

 

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

–  użytkowania sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, a także opracowywania własnych, prostych aplikacji programowych oraz programowania sterowników PLC i CNC,

–  wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki,

–  użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji,

–  projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,

–  podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. 

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

–  przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych,

–  przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych,

–  jednostkach naukowo-badawczych,

–  innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania