Tytuł naukowy profesora

Sprawa dotyczy: Tytuł naukowy profesora dr hab. inż. Beata-Niezgoda Żelasko

Sprawa dotyczy: Tytuł naukowy profesora dr hab. inż. Wiesław Zima

Sprawa dotyczy: Tytuł naukowy profesora dr hab. inż. Dawid Taler