Tytuł naukowy profesora

Sprawa dotyczy: Tytuł naukowy profesora dr hab. inż. Dawid Taler