Rada Wydziału

Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej

Dziekan
1.           prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani
2.           dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK
3.           dr hab. inż. Bogdan Szybiński
4.           dr hab.  inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
5.           dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK

Kierownicy Jednostek
6.           dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
7.           dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
8.           prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
9.           dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK
10.         prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
11.         dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK
12.         dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
13.         p.o. dr inż. Maciej Szkoda
14.         prof. dr hab. inż. Jan Taler
15.         dr inż. Barbara Juras
16.         dr inż. Janusz Pobędza
17.         dr hab. inż. Zbigniew Latała

Profesorowie
18.         prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
19.         prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
20.        prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
21.         prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
22.        prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
23.        prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
24.        prof. dr hab. inż. Jan Kazior
25.        prof. dr hab. inż. Marek Książek
26.        prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
27.        prof. dr hab. inż. Zbigniew Matras
28.       prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski
29.       prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
30.       prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
31.       prof. dr hab. inż. Jolanta Stacharska – Targosz
32.      prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski(1/2 etatu)
33.      prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
34.      prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
35.      prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK
36.         dr hab. inż. Marek Barski
37.         dr hab. inż. Jan Duda
38.         dr hab. inż. Piotr Duda
39.         dr hab. inż. Halina Egner
40.         dr hab. inż. Andrzej Gajek
41.         dr hab. inż. Stanisław Guzowski (1/4 etatu)
42.         dr hab. inż. Sławomir Grądziel
43.         dr hab. Janusz Jaglarz
44.         dr hab. inż. Krzysztof Karbowski
45.         dr hab. inż. Janusz Krawczyk
46.         dr hab. inż. Stanisław Łopata
47.         dr hab. inż. Jan Łuczko
48.         dr hab. inż. Wojciech Marek
49.         dr hab. inż. Grzegorz Milewski
50.         dr hab. inż. Beata Niezgoda – Żelasko
51.         dr hab. inż. Paweł Piec (1/4 etatu)
52.         dr hab. inż. Andrzej Sobczyk
53.         dr hab. inż. Bohdan Węglowski
54.         dr hab. inż. Jerzy Zając
55.         dr hab. inż. Wiesław Zima

Doktorzy habilitowani
56.         dr hab. inż. Marek Babeł
57.         dr hab. inż. Jerzy Cisek
58.         dr hab. inż. Piotr Dzierwa
59.         dr hab. inż. Piotr Kędziora
60.         dr hab. Wojciech Kopczyński (1/2 etatu)
61.         dr hab. inż. Artur Krowiak
62.         dr hab. inż. Aleksander Kuranowski
63.         dr hab. Marek Liskiewicz (1/2 etatu)
64.         dr hab. inż. Łukasz Mika
65.         dr hab. inż. Paweł Ocłoń
66.         dr hab. Ewa Pawluczuk (1/2 etatu)
67.         dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz
68.         dr hab. inż. Henryk Sanecki
69.         dr hab. inż. Jerzy Schmidt
70.         dr hab. inż. Marek Sikoń
71.         dr hab. inż. Bogdan Słodki
72.         dr hab. inż. Andrzej Sowa
73.         dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński
74.         dr hab. inż. Grzegorz Tora
75.         dr hab. inż. Józef Tutaj

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
76.         dr inż. Artur Cebula
77.         dr inż. Wiesław Cichocki
78.         dr inż. Zygmunt Dziechciowski
79.         dr inż. Artur Gawlik
80.         dr inż. Szymon Hernik
81.         dr inż. Robert Janczur
82.         dr inż. Magdalena Jaremkiewicz
83.         dr inż. Małgorzata Kowalczyk
84.         dr inż. Maciej Krasiński
85.         dr inż. Krzysztof Krupa
86.         dr inż. Piotr Kucybała
87.         dr inż. Waldemar Łatas
88.         dr inż. Waldemar Małopolski
89.         dr inż. Maciej Michnej
90.         dr inż. Dariusz Mierzwiński
91.         dr inż. Stanisław Młynarski
92.         dr inż. Sabina Motyka
93.         dr inż. Marek Nykiel
94.         dr inż. Ksenia Ostrowska
95.         dr inż. Janusz Pobożniak
96.         dr inż. Wiesław Szatko
97.         dr inż. Andrzej Skrzyniowski
98.         dr inż. Piotr Strzępek
99.         dr inż. Stanisław Walczak
100.       dr inż. Dominik Wyszyński
101.       dr inż. Grzegorz Zając

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami
102.       inż. Iwona Błotnicka
103.       mgr Leszek Hacuś
104.       mgr inż. Paulina Marasek
105.       Anna Marzec
106.       mgr Wioleta Pietruszka
107.       mgr Renata Socha
108.       mgr inż. Ryszard Trela

Przedstawiciel doktorantów
109.       mgr inż. Agnieszka Żyra

Przedstawiciele studentów
110.       inż. Paweł Baj
111.       Jakub Bednarczyk
112.       inż. Kaja Błażejowska
113.       Magda Bodziony
114.       Aleksandra Borucka
115.       inż. Mikołaj Duda
116.       Krystian Dudek
117.       Ksymena Gałachowska
118.       Sonia Gontko
119.       inż. Katarzyna Górska
120.       Wojciech Jaszczyk
121.       inż. Witold Juszkiewicz
122.       Paulina Kaczor
123.       Karolina Karwala
124.       Sylwia Kasprzyk
125.       Katarzyna Król
126.       Łukasz Krzowski
127.       Jakub Kuranda
128.       Emilia Lembryk
129.       inż. Karol Mzyk
130.       Aleksandra Nędza
131.       inż. Joanna Pawlik
132.       Filip Sikorski
133.       inż. Łukasz Sobol
134.       Agata Sośnicka
135.       Wojciech Szczepaniec