Stypendium dla Studentów 1 semestru studiów II stopnia

image_pdfimage_print

Uwaga studenci studiów II stopnia 1 semestru
rozpoczynających się od marca 2018 r. – nowy tok studiów

  1. Starając się o stypendium socjalne do wniosku (wzór nr 4 i 1) dostarczają Państwo cały komplet dokumentacji w odniesieniu do roku 2016.
  2. Starając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów do wniosku (wzór nr 9 i 1) należy dołączyć:
  • Zaświadczenie o terminowym ukończeniu studiów, średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów bez pracy dyplomowej i obowiązującej skali ocen (nie dotyczy absolwentów wydziału Mechanicznego)
  • Indeks ze studiów pierwszego stopnia albo suplement do dyplomu (dotyczy osób które nie są absolwentami studiów pierwszego stopnia na PK)

Średnia arytmetyczna bez uwzględnienia ocen z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej / projektu inżynierskiego.

Termin składania dokumentów do 28 lutego 2018 r.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania