Organizacja roku akad. 2017/18

image_pdfimage_print

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 NA WYDZIALE MECHANICZNYM PK

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr zimowy

Wyszczególnienie

Dla studentów I stopnia

Dla studentów II stopnia

Dla doktorantów

Dla studentów ostatniego semestru

studiów I stopnia

Dla studentów ostatniego semestru

studiów II stopnia

1

2

3

4

5

6

Okres zajęć dydaktycznych

od 1 października 2017 do 30 października 2017r.

od 3 listopada 2017 do 10 listopada 2017 r.

od 12 listopada 2017 do 22 grudnia 2017 r.
od 3 stycznia 2018 do 5 stycznia 2018r.

od 7 stycznia 2018 do 26 stycznia 2018r.*

od 1 października 2016 do 30 października 2017r.

od 3 listopada 2017 do 10 listopada 2017 r.

od 12 listopada 2017 do 22 grudnia 2017 r.

od 1 października 2017 do 30 października 2017r.

od 3 listopada 2017 do 10 listopada 2017 r.

od 12 listopada 2017 do 22 grudnia 2017 r. od 3 stycznia 2018 do 5 stycznia 2018r.

od 7 stycznia 2018 do 26 stycznia 2018r.*

Przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 31 października do 2 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r.

od 23 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

od 31 października do 2 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r.

od 23 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

od 31 października do 2 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r.

od 23 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

Sesja egzaminacyjna

od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r.

od 3 stycznia 2018 do 14 stycznia 2018 r.

od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r.

Poprawkowe sesja egzaminacyjna

od 10 lutego do 16 lutego 2018 r.

od 15 stycznia do 21 stycznia 2018r.

od 10 lutego do 16 lutego 2018 r.

Wakacje zimowe

od 17 lutego do 25 lutego 2018 r.

Zaliczenie semestru zimowego

16 lutego 2018 r.

22 stycznia 2018r.

16 lutego 2018 r.

Składanie w dziekanacie WM dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na semestr letni oraz wniosków dotyczących odpłatności za usługi edukacyjne

19 lutego 2018r.

_ _

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr letni

Wyszczególnienie

Dla studentów I stopnia

Dla studentów II stopnia

Dla doktorantów

Dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia

1

2

3

4

6

Okres zajęć dydaktycznych

od 26 lutego 2018 do 28 marca 2018 r.

od 4 kwietnia 2018 do 29 kwietnia 2018 r.

od 4 maja 2018 do 19 maja 2018 r.

od 21 maja do 30 maja 2018 r.

od 2 czerwca 2018 do 24 czerwca 2018 r.***

od 26 lutego 2018 do 28 marca  2018 r.

od 4 kwietnia 2018 do 29 kwietnia 2018 r.

od 4 maja 2018 do 19 maja 2018 r.

od 21 maja do 30 maja 2018 r.

Przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

od 30 kwietnia do 3 maja 2018 r.

20 maja 2018 r.

od 31 maja do 1 czerwca 2018 r.

od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

od 30 kwietnia do 3 maja 2018 r.

20 maja 2018 r.

od 31 maja do 1 czerwca 2018 r.

Rajd Politechniki Krakowskiej

od 28 kwietnia do 2 maja 2018 r.

od 28 kwietnia do 2 maja 2018 r.

Sesja egzaminacyjna

od 25 czerwca do 8 lipca 2018 r.

od 2 czerwca do 14 czerwca 2018 r.

Praktyki programowe dla studentów

od 9 lipca do 17 września 2018r.

Wakacje letnie

od 9 lipca do 2 września 2018 r.

od 9 lipca do 2 września 2018 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

od 3 września do 17 września 2018r.

od 3 września do 17 września 2018r.

Zaliczenie semestru letniego

17 września 2018 r.

17 września 2018 r.

Składanie w dziekanacie WM dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2018/2019

18 września 2018r.

_

* 26  stycznia 2018r. odbywają się zajęcia realizowane planowo we wtorek przypadający w tygodniu parzystym;

** studenci zainteresowani rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akad. 2017/2018 powinni złożyć egzamin dyplomowy do 5 lutego 2018 roku. Ewentualna korekta tego terminu może nastąpić po ogłoszeniu harmonogramu rekrutacji.

*** 20 czerwca 2018r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w czwartek przypadający w tygodniu parzystym;

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się2 października 2017 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 26 lutego 2018 r.) są tygodniami nieparzystymi.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania