Godziny przyjęć Prodziekanów

Dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

wtorek: 9.30 – 10.30
29.02.2020 (sobota) 9.30 – 10.30

 

Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

poniedziałek: 12.30 – 14.00

 

Dr inż. Stanisław Walczak

wtorek:            11.00 – 12.30
czwartek:        10.00 – 11.00

W czasie zawieszenia zająć dydaktycznych przyjmowanie studentów w wyznaczonych terminach odbywa się na platformie Zoom: https://zoom.us/j/7889468221
W celu uzyskania hasła do spotkania należy wcześniej wysyłać wiadomość na adres: stanislaw.walczak@pk.edu.pl
Wiadomości należy wysyłać z adresów mailowych zarejestrowanych w Wirtualnym Dziekanacie PK.