Konkurs – stanowisko starszego wykładowcy (M-07/D/ 68 /2018)

image_pdfimage_print

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)
w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Podstaw Informatyki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub budowa i eksploatacja maszyn,
 • mają co najmniej 7 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie projektowania, programowania i eksploatacji baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem serwerów Oracle
 • mają udokumentowaną wiedzę i umiejętności w zakresie serwerów baz danych Oracle 12c oraz IBM DB2 UDB potwierdzoną szkoleniem lub certyfikatem sygnowanym przez w/w producentów
 • mają udokumentowane doświadczenie w zakresie administracji serwerami usługowymi jako administratorzy serwerowni
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • odbyły szkolenie pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 08.00-15.00
do dnia 30.05.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale Mechanicznym nastąpi do dnia 14 czerwca 2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 15.06.2018 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumento­wania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922,
z późn. zm.).

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania