mural IWP

Konkurs – stanowisko profesora nadzwyczajnego w M-12

image_pdfimage_print

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

(objęcie stanowiska z dniem 1.10.2018 r.)

w Pracowni Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: sztuki piękne
 2. mają znaczny dorobek naukowy i twórczy
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe
 4. Mile widziane doświadczenie i umiejętności w zakresie: grafiki komputerowej, multimediów, komputerowej analizy obrazu oraz projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego.

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym w dwóch egzemplarzach (Kraków,
al. Jana Pawła II 37 –bud A, pok. A -19 w godz. 8.00-15.00) następujące dokumenty:

 1.  Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
  prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów:
 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia
  oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 8.06.2018r.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  13.06.2018r
W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Złożone dokumenty można będzie odebrać przy al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A  w godz. 8.00-15.00 w dniach od  18.06.2018  do 22.06.2018r.
Dokumenty, które nie zostaną odebrane tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania