Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego PK
w roku akademickim 2018/2019

19 września 2018 r.
17 października 2018 r.
21 listopada 2018 r.
12 grudnia 2018 r.
styczeń – ferie 2019 r.
20 lutego 2019 r.
20 marca 2019 r.
17 kwietnia 2019 r.
15 maja 2019 r.
19 czerwca 2019 r.