Dziekanat Socjalny informuje o możliwości składania wniosków o stypendia

image_pdfimage_print

Ostateczny termin składania wniosków mija 4 października.

Prosimy osoby które starają się o stypendium dla najlepszych studentów lub
o stypendium specjalne aby złożyli dokumenty na początku września. Pozwoli to zmniejszyć kolejki oczekujących osób starających się o stypendium socjalne. 

Do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wzór nr 1)

Dokumenty niezbędne do stypendium socjalnego:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2017 – wszyscy pełnoletni
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2017 roku – wszyscy pełnoletni. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu albo karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje takie jak na wzorze nr 11.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące art. 27f ust. 8-10 – dla rodziców
 4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w 2017 roku – wszyscy pełnoletni
 5. Zaświadczenia o pobieraniu nauki rodzeństwa w roku szkolnym/akademickim 2018/19
 6. Akt urodzenia dla rodzeństwa niepełnoletniego (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 7. Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2017 rok – wszyscy pełnoletni (osoby ubezpieczane w ZUS)
 8. Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w 2017 roku oraz zaświadczenie o składkach zdrowotnych za 2017 – dla osób ubezpieczanych w KRUS
 9. Wzór nr 12 – dla wszystkich pełnoletnich
 10. W przypadku rozwodu rodziców: wyrok odnośnie rozwodu, wyrok odnośnie alimentów, zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów i decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmujący rok 2017 (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 11. Decyzje o przyznaniu renty bądź emerytury (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 12. Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu pracy czy są zarejestrowani oraz czy pobierają zasiłki dla bezrobotnych
 13. Akt zgonu (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 14. Rolnicy proszeni są o napisane oświadczenia czy są zarejestrowani w Urzędzie pracy, gdzie są ubezpieczani zdrowotnie oraz czym się zajmują
 15. Jeżeli stara się ktoś o dochód utracony należy złożyć (świadectwo pracy, pit 11 z pracy którą się straciło, oraz podanie do Wydziałowej Komisji Stypendialnej)
 16. Inne niezbędne dokumenty do wyliczenia dochodu

 

Informacje odnośnie dokumentacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:

W zakładce: Studenci -> Studia -> Pomoc materialna -> Szczegółowe informacje

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania