Konkurs na stanowisko asystenta

image_pdfimage_print

M-05/00/181/65/2019                                                       Kraków, 9 lipca 2019 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych
(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2019r.)
w Katedrze Aparatury Przemysłowej i Mechaniki Płynów
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej
na Wydziale Mechanicznym
 w zakresie specjalności
Aparatura i Instalacje Przemysłowe

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną,  spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 113,116 i 119), ponadto spełniają warunki § 57, ust.1 i ust.4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z 29 maja 2019r. oraz które:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji.
 4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
 5. Oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia
  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, Budynek A, pok. A618 w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 września 2019 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 13 września 2019r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania