ogłoszenie

Stypendium ministra

image_pdfimage_print
Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 należy składać do 9 września 2019 - pokoju A10.

Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formie PDF - dotyczącej przyznania stypendium ministra za znaczne osiągnięcia tj.:

1. wypełniony w części B oraz w zależności od rodzaju osiągnięć w części C.1, C.2, C.3 wniosek o przyznanie stypendium;
2. wymagane dokumenty, o których mowa w paragrafie 6 rozporządzenia, potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć przedstawionych we wniosku, w części C.1, C.2, C.3;
3. oświadczenie studenta, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i z odbywanymi studiami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie informacje odnośnie stypendium wraz z wnioskami można znaleźć na stronie https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2966&catid=47&lang=pl&Itemid=101

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania