Praktyki w skrócie

image_pdfimage_print

W semestrze zimowy roku akademickiego 2019/20 podpisywanie dokumentów związanych z realizacją praktyk programowych odbywa się w pokoju A329, w poniedziałki i wtorki w godzinach 7.45 – 8.45

Przed podpisaniem porozumień trójstronnych należy:

  1. Uzgodnić miejsce, termin i program praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Grupy.
  2. Przygotować oświadczenia (plik „Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych” – http://mech.pk.edu.pl/2018/03/08/druki/), w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych.
  3. Zatwierdzić u Opiekuna Grupy program praktyki (podpis Opiekuna pod programem praktyk w Dzienniku Praktyk).

Przed rozpoczęciem praktyki należy podpisać Porozumienie trójstronne w kolejności przez Praktykanta, Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk i przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego (poświadczenie Podmiotu Gospodarczego ma zawierać pieczątkę Podmiotu z numerem NIP i REGON, a także imienną pieczątkę osoby uprawnionej przez Podmiot Gospodarczy do podpisania Porozumienia).

Do uzyskania zaliczenia z Praktyki Programowej konieczne jest:

  1. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
  2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w Dzienniku Praktyk od przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego.
  3. Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Grupy na podstawie dostarczonego Porozumienia (porozumienie trójstronne) i Dziennika Praktyk.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania