Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej

 

Dokonując wyboru promotora oraz tematu pracy dyplomowej, student jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Instytucie dyplomującym.

Deklaracja wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej

 

W tym celu:

 1. Uzgadnia z promotorem temat pracy dyplomowej, co zostaje potwierdzone podpisem studenta i promotora (data i podpis).
 2. Tematykę tą zatwierdza (data i podpis) kierownik specjalności lub opiekun kierunku, gdy na kierunku nie ma specjalności.
 3. Jeżeli praca jest realizowana w innym Instytucie niż Instytut dyplomujący, to:
 • Dyrektor ds. dydaktyki Instytutu dyplomującego wyraża zgodę na realizację pracy dyplomowej w innej Jednostce (data pieczątka i podpis).
 • Dyrektor ds. dydaktyki Instytutu, w którym ma być realizowana praca, wyraża zgodę (data pieczątka i podpis).
 1. Deklaracja składana jest w Instytucie dyplomującym do dnia:
  • 15 maja br. w przypadku pracy inżynierskiej lub pracy magisterskiej na studiach niestacjonarnych,
  • 15 listopada br. w przypadku pracy magisterskiej na studiach stacjonarnych.
 2. Po zarejestrowaniu w Instytucie dyplomującym, deklaracje są przekazywane do Dziekanatu.

Załączniki

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania