Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

    Lokalizacja sal

Rozkład zajęć na semestr zimowy roku akad. 2020/2021

Uwaga! Prosimy o uważne śledzenie rozkładu zajęć. Wszelkie aktualizacje będą oznaczane na rozkładzie zajęć kolorem, a informacja, w której grupie zmiana nastąpiła zostanie podana poniżej. ↓

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w systemie hybrydowym, czyli są to zjazdy weekendowe zdalne (Teams, Zoom, e-learning) lub stacjonarne.

Każdej grupie przypisano wirtualną salę Zoom, w której prowadzone są zajęcia – uwaga na rozkładzie zajęć pod tabelką.  Wszystkie informacje (link do połączenia z wirtualną salą) znajdują się w eHMS.

Prowadzący mogą wskazać inną formę realizacji zajęć, o czym poinformują grupę.

Żółte pola w rozkładzie zajęć oznaczają zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Politechniki Krakowskiej.

Lektorat z języka obcego

Na pierwsze zajęcia z języka angielskiego należy się zgłosić zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie:

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/lektorat-na-i-roku-pierszego-stopnia-studiow/

z lektorami na MS Teams dla wszystkich kierunków.

Uwaga zmiany dla grup: 92I5  oraz 82M1 

Studia I stopnia (inżynierskie)

Rok I (semestr 1)
81A1
81M2
81S2
Rok II (semestr 2)
81M1
81S1
Rok III (semestr 4)
82M1
Rok IV (semestr 7)
84A6
84I4
84M1
84T4

Studia II stopnia (magisterskie)

Rok II (semestr 3)
92I3
92I5
92M2