Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej
Obowiązki Studenta

  1. W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.
  2. Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK (link do deklaracji wybory promotora i tematu pracy dyplomowej) deklarację, którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader i za pomocą funkcji „Wypełnij i podpisz” wypełnia podpisuje oraz zapisuje pod następującą nazwą:
    Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf

gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:

Nazwisko Imię, Kierunek Studiów, Specjalność/blok specjalnościowy, stopień studiów, rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!!

 

  1. Student przesyła wypełnioną i podpisaną deklarację mailowo do Promotora do dnia 15.11.2020r. (praca magisterska) lub 15.05.2021 r. (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne).

Załączniki

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania