W dniu 31 października 2019 dziekanat będzie nieczynny.

W dniu 31 października 2019 dziekanat będzie nieczynny.
Program stypendialny DAAD

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z programu stypendialnego DAAD. Wszelkie informacje na ten temat (w tym terminy spotkań)  znajdą Państwo pod linkami:  http://daad-krak.blogspot.com/ i https://www.daad.pl
Obowiązkowe szkolenie BHP studentów I roku 2019/2020

Harmonogram szkoleń w dniu 30.09.2019 roku (poniedziałek)

harmonogram
Komunikat Wydziałowej Komisji nr 2

WKW informuje, że w dniu 9 października 2019 r. odbędą się zebrania wyborcze:

  1. Profesorów i doktorów habilitowanych
  2. Pozostałych nauczycieli akademickich
  3. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

MX-C301W_20190924_084513
Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

komunikat1
CPiP – rekrutacja
Stypendium ministra

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 należy składać do 9 września 2019 - pokoju A10.

Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formie PDF - dotyczącej przyznania stypendium ministra za znaczne osiągnięcia tj.:

1. wypełniony w części B oraz w zależności od rodzaju osiągnięć w części C.1, C.2, C.3 wniosek o przyznanie stypendium;
2. wymagane dokumenty, o których mowa w paragrafie 6 rozporządzenia, potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć przedstawionych we wniosku, w części C.1, C.2, C.3;
3. oświadczenie studenta, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i z odbywanymi studiami oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie informacje odnośnie stypendium wraz z wnioskami można znaleźć na stronie https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2966&catid=47&lang=pl&Itemid=101
Przyjęcia studentów w wakacje

Przyjęcia – Prodziekan ds. Studentów

Przyjęcia – Dziekanat WM
Terminy egzaminów w sesji letniej

egzaminy sesji letniej 2018-19
Wykłady z projektowania wg norm ASME

ASME