Energetyka

image_pdfimage_print
Politechnika Krakowska Studia II stopnia (magisterskie)

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych trzech, specjalności: 1. Energetyka Odnawialna (EO). 2. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP) 3. Systemy i Urządzenia Energetyczne...

Więcej
Politechnika Krakowska O kierunku Energetyka

Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym. Zajęcia dla studentów prowadzone są na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu techniki...

Więcej
Politechnika Krakowska Studia I stopnia (inżynierskie)

Od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a więc także na kierunku Energetyka, uruchamiane są w ramach studiów I stopnia, wyłącznie studia stacjonarne.  ...

Więcej
Politechnika Krakowska Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska

Absolwent specjalności Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska jest przygotowany do: projektowania, budowy, eksploatacji, pomiarów oraz prac naukowo badawczych w zakresie systemów i urządzeń do ochrony środowiska, a także realizacji zadań...

Więcej
Politechnika Krakowska Systemy i Urządzenia Energetyczne

Absolwenci specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne posiadają wykształcenie w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.Dużą wiedzę zdobywają w zakresie ciepłownictwa...

Więcej
Politechnika Krakowska Silniki Spalinowe

Program studiów na specjalności Silniki Spalinowa umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie budowy maszyn, w oparciu o wiedzę podstawową zdobytą na poprzednich latach studiów i zastosowaniu tej wiedzy w...

Więcej
Politechnika Krakowska Energetyka Odnawialna

Przyszłość energetyki, w świetle zmian wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej i tendencjami zmian wprowadzanych w energetyce światowej, związana będzie z odnawialnymi źródłami energii. Procesy zmian przyspieszają nie tylko względy ekologiczne...

Więcej
ENERGETYKA – studia niestacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych pięciu, specjalności: 1. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia...

Więcej
ENERGETYKA – studia niestacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności: 1. Energetyka Odnawialna (EO).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS)...

Więcej
ENERGETYKA – studia stacjonarne; II stopień

Studia trwają 3 semestry. Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych pięciu, specjalności: 1. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP).2. Silniki Spalinowe (SS).3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).4. Urządzenia...

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania