Kolejny sukces studentów IWP

Studenci kierunku Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego PK, Daniel Czyszczoń i  Michał Witalis zwyciężyli w konkursie Radical Innovation, Student Winner 2018 w Nowym Jorku za projekt mobilnego pokoju hotelowego – RES (Room Extension Solution) dla branży hotelarskiej.

Wykorzystując autonomiczną technologię pojazdu, studenci IWP opracowali nową koncepcję, która działa jako rozszerzenie pokoju hotelowego (RES), koncentrując się na optymalizacji czasu podróży, nawigacji, komfortu, bezpieczeństwa i wydajności. Po zejściu z samolotu podróżni zostaną powitani w hali przylotów z szybką odprawą na RES. Wewnątrz mobilnego pokoju hotelowego znajduje się pełnowymiarowe łóżko, obszerna przestrzeń na bagaż z szafkami i małą szafą oraz w pełni funkcjonalna łazienka w drodze do struktury hotelowej i stacji dokujących. Dopóki pasażer nie opuści hotelu, pojazd jest częścią całego pokoju. Łącząc autonomiczny transport z gościnnością, możemy na nowo zdefiniować sposób podróżowania po całym świecie.

Więcej informacji ; http://radicalinnovationaward.com/
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego – studia stacjonarne I stopnia

Od roku akad. 2013/14 uruchomione zostają studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana. Studia trwają 3 semestry. W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności:

1. Sieci komputerowe i bazy danych.
2. Systemy CAD i przetwarzanie obrazów.
3. Systemy mobilne i interaktywne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
PLAN SPECJALNOŚCI


3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI

Oznaczenia:
W – wykład
C – ćwiczenia
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt
S – seminarium
O kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Kierunek studiów Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (IWP) prowadzony jest na Wydziale Mechanicznym PK. Kierunek ten obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych i jest prowadzony przez wysoko kwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie).

 

Absolwenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego uzyskają kwalifikacje, które są przydatne do pracy w działach projektowych, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem nowych wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych, jak również inną działalnością twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży: motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych. Na tego typu specjalistów istnieje zapotrzebowanie także w średnich i małych przedsiębiorstwach charakteryzujących się częstym wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Przydatne umiejętności i kwalifikacje nabędą tu również osoby pragnące prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę pomiędzy przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. W programie studiów przedmioty kierunkowe dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Program studiów obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak grafika inżynierska, inżynieria materiałowa, budowa maszyn, projektowanie i budowa środków transportu drogowego i szynowego, systemy komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich, metrologia, technologie wytwarzania produktu, fotografia, komputerowa analiza obrazu, rysunek prezentacyjny, makietowanie, techniki komunikacji wizualnej, renderowanie 2D, działania wizualnymi, prezentacja wizualna produktu, wzornictwo środków transportu i urządzeń przemysłowych, historia wzornictwa, proces rozwoju nowego produktu, antropometria.

 

Instytutem dyplomującym na tym kierunku jest Instytut Informatyki Stosowanej, gdzie szczególnie pod nadzorem Katedry Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego prowadzone będą zajęcia projektowe. Realizacja prac dyplomowych przewidziana jest jako zespołowa, pod opieką specjalistów z obszaru inżynierii mechanicznej i sztuki. Instytutami wspomagającymi ten kierunek są: Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Instytut Pojazdów Szynowych oraz Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

 

Studia na kierunku IWP przygotowują do wykonywania zawodu inżyniera – projektanta w zakresie specjalności Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego. W ramach tej specjalności zaproponowano wiele przedmiotów wybieralnych oraz dwa bloki profilujące dyplom:

– projektowanie produktu,

– projektowanie środków transportu.
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego – studia stacjonarne; I stopień

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności:

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

– PLAN PODSTAWOWY

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Oznaczenia:
W – wykład
C – ćwiczenia
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt
S – seminarium