Studenci

image_pdfimage_print
Politechnika Krakowska Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

    Lokalizacja sal wykaz sal Rozkład zajęć na semestr zimowy roku akad. 2020/2021 Uwaga! Prosimy o uważne śledzenie rozkładu zajęć. Wszelkie aktualizacje będą oznaczane na rozkładzie zajęć kolorem, a...

Więcej
Politechnika Krakowska Wzory podań do pobrania

Więcej
Dziekanat Socjalny informuje o możliwości składania wniosków o stypendia

Ostateczny termin składania wniosków mija 4 października 2020 roku Dokumenty niezbędne do stypendium socjalnego w linku Świadczenia dla Studentów 

Więcej
Studia stacjonarne I stopnia – przydział specjalności po odwołaniach

Studia stacjonarne I stopnia - przydział specjalności po odwołaniach

Więcej
Politechnika Krakowska Inżynieria Produkcji studia stacjonarne II stopnia – przydział wybieralnych bloków specjalnościowych

Inżynieria Produkcji studia stacjonarne II stopnia – przydział wybieralnych bloków specjalnościowych

Więcej
Politechnika Krakowska Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Procedura obiegu dokumentów wymaganych od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność,...

Więcej
Politechnika Krakowska Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowejna Wydziale MechanicznymPolitechniki Krakowskiej   Dokonując wyboru promotora oraz tematu pracy dyplomowej, student jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Instytucie dyplomującym. Deklaracja wyboru promotora i tematu pracy...

Więcej
Warsztat pisania pracy dyplomowej

Warsztat pisania pracy dyplomowej – szkolenie dla studentów I, II i III roku PK Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki...

Więcej
Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

  Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z: 1) prezentacji pracy dyplomowej; 2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego...

Więcej
Politechnika Krakowska Egzamin Dyplomowy

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowegona Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma...

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania