Szkolenie biblioteczne studentów I roku 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że na stronie www Biblioteki PK zamieszczono ogłoszenie adresowane do studentów I roku dotyczące szkolenia bibliotecznego.

Link do strony Biblioteki PK: https://www.biblos.pk.edu.pl/informator-dla-studentow-2018.
Dziekanat Socjalny informuje o możliwości składania wniosków o stypendia

Ostateczny termin składania wniosków mija 4 października.

Prosimy osoby które starają się o stypendium dla najlepszych studentów lub
o stypendium specjalne aby złożyli dokumenty na początku września. Pozwoli to zmniejszyć kolejki oczekujących osób starających się o stypendium socjalne. 

Do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wzór nr 1)

Dokumenty niezbędne do stypendium socjalnego:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2017 – wszyscy pełnoletni
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2017 roku – wszyscy pełnoletni. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu albo karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje takie jak na wzorze nr 11.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące art. 27f ust. 8-10 – dla rodziców
 4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w 2017 roku – wszyscy pełnoletni
 5. Zaświadczenia o pobieraniu nauki rodzeństwa w roku szkolnym/akademickim 2018/19
 6. Akt urodzenia dla rodzeństwa niepełnoletniego (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 7. Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2017 rok – wszyscy pełnoletni (osoby ubezpieczane w ZUS)
 8. Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w 2017 roku oraz zaświadczenie o składkach zdrowotnych za 2017 – dla osób ubezpieczanych w KRUS
 9. Wzór nr 12 – dla wszystkich pełnoletnich
 10. W przypadku rozwodu rodziców: wyrok odnośnie rozwodu, wyrok odnośnie alimentów, zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów i decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmujący rok 2017 (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 11. Decyzje o przyznaniu renty bądź emerytury (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 12. Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu pracy czy są zarejestrowani oraz czy pobierają zasiłki dla bezrobotnych
 13. Akt zgonu (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 14. Rolnicy proszeni są o napisane oświadczenia czy są zarejestrowani w Urzędzie pracy, gdzie są ubezpieczani zdrowotnie oraz czym się zajmują
 15. Jeżeli stara się ktoś o dochód utracony należy złożyć (świadectwo pracy, pit 11 z pracy którą się straciło, oraz podanie do Wydziałowej Komisji Stypendialnej)
 16. Inne niezbędne dokumenty do wyliczenia dochodu

 

Informacje odnośnie dokumentacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:

W zakładce: Studenci -> Studia -> Pomoc materialna -> Szczegółowe informacje
Stypendium ministra

Wnioski o stypendium ministra dla studentów/doktorantów

 

Termin składania wniosków o stypendium ministra dla studentów/doktorantów:
28.08.2018 r. – 03.09.2018 r.

Wszelkie informacje o stypendium dla studentów znajdują się pod linkiem

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=191&lang=pl

Wszelkie informacje o stypendium dla doktorantów znajdują się pod linkiem

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=206&lang=pl

 
Wnioski o stypendium ministra dla studentów/doktorantów

Termin składania wniosków o stypendium ministra dla studentów/doktorantów:
28.08.2018 r. – 03.09.2018 r.

Wszelkie informacje o stypendium dla studentów znajdują się pod linkiem

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=191&lang=pl

 

Wszelkie informacje o stypendium dla doktorantów znajdują się pod linkiem

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=206&lang=pl
Rower z Politechniki Krakowskiej

12.07.2018 r.

Trzy w jednym

– oryginalny pomysł na rower z Politechniki Krakowskiej

 

Jak zwykłego składaka zamienić w stabilny rower trójkowy dla seniora albo przechyłową wyścigówkę dla nastolatka – pomysły na to znalazł student Politechniki Krakowskiej Wojciech Janas. Dzięki zaprojektowanym przez niego specjalnym nakładkom zwykły jednoślad można zamienić w całkiem nowy pojazd  trójkołowy na zakupy albo do ekstremalnej przygody. Projekty powstały w ramach prac inżynierskiej i magisterskiej studenta Wydziału Mechanicznego PK pod opieką prof. Witolda Grzegożka. Przechyłowy rower został już zgłoszony do ochrony wzorem użytkowym w Urzędzie Patentowym RP.

Stworzenie pojazdu trójkołowego było najpierw pomysłem na pracę inżynierską. Główną ideą była możliwość przerobienia zwykłego roweru na pojazd trójkołowy, który jest stabilniejszy, a jego użytkowanie przynosi więcej przyjemności osobom w każdym wieku. Przeróbka miała się odbywać bez jakichkolwiek zmian w konstrukcji roweru – wyjaśnia Wojciech Janas. Jak dodaje, w swoim pomyśle wzorował się na francuskim pojeździe KIFFY, z tą różnicą, że francuski rower jest produkowany jako gotowy trójkołowiec. Tymczasem konstrukcja z Politechniki miała łatwo przechodzić w z dwu– w trzykołową i odwrotnie. W pracy inżynierskiej student PK  przedstawił pomysł oparty na dołączeniu do roweru dwukołowej dostawki. – Montaż całości ogranicza się do dwóch czynności – zdemontowania przedniego koła, w miejsce którego mocowana jest dostawka za pomocą szybkozamykacza oraz przymocowania konstrukcji do kierownicy. Pojazd zbudowany jest w układzie tadpole – dwa koła z przodu i jedno koło z tyłu. Obracając kierownicą obracamy jednocześnie całą konstrukcją, dzięki czemu można zmieniać kierunek jazdy. Zastosowano zawieszenie z podwójnymi wahaczami równej długości. Zastosowana belka ustalająca utrzymująca wahacze w żądanej pozycji i powoduje, że chwilowy środek obrotu trójkołowca znajduje się na ziemi, tak jak w tradycyjnym rowerze. Jest to rozwiązanie dotąd niespotykane w rowerach trójkołowych – wyjaśnia młody konstruktor.  Dodatkowo pojazd wyposażony jest  w demontowany koszyk zakupowy, co podnosi jego funkcjonalność w warunkach miejskich.

W obronionej właśnie pracy magisterskiej student PK, we współpracy z promotorem prof. Witoldem Grzegożkiem, rozwinął swój pomysł, przy czym aktualna pozostała główna idea – by w konstrukcji dwukołowca nie wprowadzać żadnych zmian. – Wykorzystaliśmy zawieszenie z poprzedniego pojazdu, modyfikując układ wahaczy na trójkątny. Pozostawiono koncepcję belki ustalającej. Modernizacji uległ natomiast sposób, w jaki pojazd skręca. Wzorując się na pojeździe AddBike, rower wyposażono w bardziej zaawansowany zwrotniczy układ kierowniczy. Oznacza to, że  koła pojazdu skręcają tak, jak w samochodzie. Wpłynęło to na poprawę odczuć z jazdy rowerem, powodując większą łatwość w manewrowaniu – mówi Wojciech Janas. Pojazd  mocowany jest w dwóch punktach: dolne połączenie do widelca, a  górne do otworów na chlapacz w tylnej części ramy roweru. Ruch kierownicy, w przeciwieństwie to poprzedniego trójkołowca, nie powoduje wychylania całej konstrukcji – obracają się tylko same koła. Ponadto zamontowano hamulce hydrauliczne kół przednich. Trójkołowiec również można wyposażyć w koszyk zakupowy.

Ten zmodyfikowany pomysł został już zgłoszony do ochrony wzorem użytkowym w UP RP, student PK na jego podstawie obronił właśnie pracę magisterską na Wydziale Mechanicznym uczelni. Wspólnie z promotorem czynią też starania, by oboma pomysłami zainteresować producentów rowerów i skomercjalizować wynalazek.

Szczegółowych informacji udzieli:
Mgr inż. Wojciech Janas
Tel. 668 996 944
Organizacja roku akad. 2018/19 – ostatni sem. I stopnia

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Mechanicznym PK
dla studentów ostatniego semestru studiów I stopnia

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr zimowy

Wyszczególnienie

 

Dla studentów ostatniego semestru

studiów I stopnia

Okres zajęć dydaktycznych od 1 października 2018 do 31 października 2018 r.

od 3 listopada 2018 do 10 listopada 2018 r.

od 12 listopada 2018 do 21 grudnia 2018 r.

Przerwy świąteczne i okolicznościowe od 1 listopada do 2 listopada 2018 r.

11 listopada 2018 r.

od 22 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 r.

6 stycznia 2019 r.

Sesja egzaminacyjna od 3 stycznia 2019 do 13 stycznia 2019 r.
Poprawkowe sesja egzaminacyjna od 14stycznia do 20 stycznia 2019 r.
Zaliczenie semestru zimowego 21 stycznia 2019 r.

 

 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych na studiach kończących się w semestrze zimowym

Planowany pierwszy termin egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia od 14 stycznia do 6 lutego 2019 r.
Planowany drugi termin egzaminu dyplomowego Od 11 lutego do 15 lutego 2019 r.

 

 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych na studiach kończących się w semestrze letnim

Planowany pierwszy termin egzaminu dyplomowego od 27 czerwca do 5 lipca 2019 r.
Planowany drugi termin egzaminu dyplomowego od 2 września do 20 września 2019 r.

 
Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej.
 2. Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
 3. Ksero dowodu osobistego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Instytut Dyplomujący.
 4. Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł.
 5. Student, który życzy sobie jeden egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym wypełnia odpowiednie miejsce na podaniu, dokonuje opłaty 40 zł  + 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 2, o wym. 4,5 x 6,5). Student może otrzymać odpisy dyplomu w jednym wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).
 6. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
 7. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
 8. Instytut składa w dziekanacie komplet dokumentów + skład komisji egzaminacyjnej + załączniki najpóźniej do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
 9. Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.
 10. Załączniki:

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 12. Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK

*załączniki 1 i 2 umieszczane są w pracy. Przy złożeniu pracy dyplomowej do Instytutu niezbędne jest wypełnienie załączników od 1 do 8 (załączniki 7 i 8 drukowane są z systemu antyplagiat). Załącznik nr 9 wypełniany jest przez studenta, który posiada osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.
Konkurs VEOLIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Veolia

plakat Konkurs Veolia
Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

Harmonogram egzaminów w roku akademickim 2017/18, sem. letni

Rok wykładowy / grupa Przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot Data egzaminu (I termin) Godzina Sala Data egzaminu (II termin) Godzina Sala
11M1 – 11M2 Materiały inżynierskie dr inż. Józef Kłaput 28.06 2018 12:00-14:00 G18 4.09.2018 12:00-14:00  

G18

 

11M3- 11M4 Materiały inżynierskie dr inż. Józef Kłaput 28.06 2018 14:30-16:30 G18 4.09.2018 14:30-16:30  

G18

 

11L1 –  11L2 Materiały inżynierskie dr inż. Józef Kłaput 29.06.2018 17:00-19:00 G18 4.09.2018 17:00-19:00  

G18

 

11P1 Badania struktury materiałów dr inż. Janusz Lisak 05.07.2018 10:00 A331 04.09.2018 10:00 A331
12P1 Materiały inżynierskie dr inż. Aneta Szewczyk-Nykiel 03.07.2018 10:00 D204 03.09.2018 10:00 D204
13P1 Technologie przetwórstwa materiałów dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK 26.06.2018 13:00 A123 03.09.2018 13:00 A123
12P1 Technologie wytwarzania materiałów dr inż. Marek Nykiel 25.06.2018 10:00 D204* 07.09.2018 10:00 D204*
41P2 Kształtowanie struktury i własności materiałów dr inż. Rafał Bogucki 28.06.2018 10:00 D210 04.09.2018 10:00 D210
41P2 Materiałoznawstwo spawalnicze dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK 25.06.2018 10:00 D210 13.09.2018 10:00 D112
I/ 11W1 Podstawy Budowy Maszyn Dr inż. Paweł Romanowicz 03.07.2018 10.00 A227 (4) 03.09.2018 10.00 A227 (4)
12L Podstawy Projektowania Elementów Konstrukcji Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc 03.07.2018 14.00-17.00 A123 (A1) 12.09.2018 12.00-15.00 A307 (s. 6)
12M1-12M4 Wytrzymałość materiałów Prof. Bogdan Bochenek 28.06.2018 10 409, 433, 437 06.09.2018 10 409, 433, 437
12L1,2 Wytrzymałość materiałów Dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK 29.06.2018 13 A409 04.09.2018 13 A409
12E1,2;21e,22e Wytrzymałość materiałów Dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK 29.06.2018 9 A437 04.09.2018 9 A409
81I1 Mechanika Ogólna Dr inż. Urszula Ferdek 30.06.2018 11 – 14 A531 08.09.2018 11 – 14 A531
13M2 Modele i Metody Plastyczności Prof. Artur  Ganczarski 26.06.2018 1030 – 1230 A502 04.09.2018 9 – 11 A502
13M2 Podstawy Mechaniki Nowoczesnych Materiałów Prof. Artur  Ganczarski 03.07.2018 1030 – 1230 A502 14.09.2018 9 – 11 A502
82e Wytrzymałość materiałów Dr inż. Szymon Hernik 30.06.2018 11 A640 15.09.2018 11 A640
GW01 Biochemia Dr nauk farm.Małgorzata Iciek 25.06.2018 14.30 KBL

ul. Kopernika

06.09.2018 10 KBL

ul. Kopernika

11L1,11L2 Biofizyka Dr hab. inż. Wojciech Karmowski 2,3,4.07.2018 9 D12 poda w terminie późniejszym
11A1, 11A2, 11A3 Mechanika ogólna Dr hab. inż. Marek Kozień, prof.PK 02.07.2018 10:00-13:00 A433 A437 13.09.2018 10:00-13:00 A437
11M1, 11M2, 11M3, 11M4 Mechanika ogólna Dr hab. inż. Marek Kozień, prof.PK 05.07.2018 10:00-13:00 A433 A437 13.09.2018 10:00-13:00 A437
81A1 Mechanika ogólna Dr hab. inż. Marek Kozień, prof.PK

 

07.07.2018 09:00-12:00 A433 15.09.2018 09:00-12:00 A437
41A4 Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych Dr inż. Łukasz Łacny 29.06.2018 (gr I)

9.15 – 10.45

(gr II)
11 – 12.30

B206 07.09.2018 (gr I)

9.15 – 10.45

(gr II)
11 – 12.30

B206
41A6 Modelowanie i Identyfikacja Układów Mechanicznych Dr inż. Łukasz Łacny 29.06.2018 (gr I)

12.45 -14.15

(gr II)

14.30 – 16

B206 07.09.2018 (gr I)

12.45 -14.15

(gr II)

14.30 – 16

B206
13L1 Protezy i Aparaty Medyczne Dr inż. Sylwia Łagan 26.06.2018 9.00-11.30 A 409 10.09.2018 9.00-10.30 D10
11I1, 11I2 Mechanika Ogólna Dr inż. Waldemar Łatas 27.06.2018 930 -12 G18 13.09.2018 930 – 12 A124

 

 

91M1 Mechanika Analityczna Dr inż. Waldemar Łatas 01.07.2018 10 – 12 A124 09.09.2018 10 – 12 A124

 

12L1, 12L2 Biomechanika inżynierska Dr hab. Inż. Grzegorz Milewski, prof.. PK 26.06.2018 9 – 12 A123 03.09.2018 9 – 11 D10
12B1 Wytrzymałość materiałów Prof. Błażej Skoczeń 28.06.2018 10-12 A307 poda w terminie późniejszym
13M2 Diagnostyka maszyn Dr inż. Janusz Tarnowski 02.07.2018 9 B204 12.09.2018 9 B204

 

13A1,13A4,

13A6

Dynamika Układów Zautomatyzowanych Dr inż. Daniel Ziemiański 28.06.2018 1415 A124 06.09.2018 1415 A123
81M1 Mechanika Dr inż. Daniel Ziemiański 01.07.2018 17 A124 09.09.2018 17 A124

 

12M1-12M4 Mechanika Płynów Prof. dr hab. inż. Zbigniew Matras 25.06.2018 9.00 A123,A124,A433 04.09.2018 9.00 A123,A124,A433
41M4 Chłodnictwo Dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, prof. PK 02.07.2018 11.00 A203 05.09.2018 11.00 A203
13M4 Wymiana ciepła Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski 29.06.2018 9:00 A202 13.09.2018 9:00 A202
13E4 Chłodnictwo i pompy ciepła Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski 28.06.2018 9:00 A209 14.09.2018 9:00 A209
13M4 Systemy i urządzenia chłodnicze Dr inż. Piotr Kopeć 27.06.2018 10.00 B07 12.09.2018 10.00 B07
41M4 Klimatyzacja Mgr inż. Justyna Kot 25.06.2018 9:15 A209 03.09.2018 9:15 A209
13B2 Inżynieria procesowa Dr inż. Jerzy Rosiński 25.06.2018 10.00 A331 10.09.2018 10.00 K216
41M3 Inżynieria procesowa Dr inż. Jerzy Rosiński 29.06.2018 10.00 A331 03.09.2018 10.00 K216
13M3 Podstawy konstrukcji aparatury Dr inż. Jan Talaga 28.06.2018 10.00 K216 06.09.2018 10.00 K216
13M3 Urządzenia przemysłowe Dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. PK 02.07.2018 12.45 K216 10.09.2018 12.45 K216
41M3 Aparatura przemysłowa Dr inż. Wiesław Szatko 02.07.2018 10.00 K216 10.09.2018 10.00 K216
IBp-7 GW01 Termodynamika Techniczna Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis 25.06.2018 9.00 B203 13.09.2018 10.00 B203
13M1 Teoria Ruchu Samochodów Dr inż. Robert Janczur 27.06.2018 9.00-10.30 K117 17.09.2018 9.00-10.30 K117
13T1 Techniczna eksploatacja samochodów Dr inż. Piotr Strzępek 28.06.2018 12.00-14.00 K117 06.09.2018 12.00-14.00 J106
13T1 Diagnostyka samochodów Dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK 26.06.2018 11.00-13.00 J106 17.09.2018 10.00-11.00 J106
13M1 Eksploatacja Pojazdów samochodowych Dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK 02.07.2018 10.00-12.00 J106 17.09.2018 11.00-12.00 J106
41M1 Diagnostyka samochodów Dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK 05.07.2018 10.00-12.00 J106 17.09.2018 12.00-14.00 J106
13M1 Technologia samochodów Dr inż. Andrzej Skrzyniowski 04.07.2018 10.00-11.30 K37a 13.09.2018 10.00-11.30 J106
41M1 Budowa Samochodów Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek 21.06.2018 9.00-11.00 K117 07.09.2018 9.00-11.00 K117
12W1 Projektowanie środków transportu drogowego Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek 21.06.2018 11.00-13.00 K117 07.09.2018 11.00-13.00 K117
13W2 Zaawansowane projektowanie środków transportu drogowego Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek 19.06.2018 11.00-13.00 K117 05.09.2018 11.00-13.00 K117
12K1 Komputerowa analiza obrazu prof. dr hab. inż . Leszek Wojnar 04.07.2018 10.00 G121 12.09.2018 10.00 G121
12K1 Sieci komputerowe dr inż. Paweł Brandys 26.06.2018 11.00 G121 04.09.2018 11.00 G121
12K2 Sieci komputerowe dr inż. Paweł Brandys 26.06.2018 11.00 G121 04.09.2018 11.00 G121
11K1,11K2 Algorytmy. i struktury danych dr inż. Andrzej Skowronek 02.07.2018 9.30 G18 10.09.2018 11.00 G18
12K1,12K2 Inżynieria Oprogramowania dr inż. Andrzej Skowronek 28.06.2018 9.30 G18 10.09.2018 9.30 G18
11W1 Systemy CD prof. dr hab. inż. Edward Lisowski 25.06.2018 11.00-12.30 J2017(52) 10-09-2018 11.00-12.30 J2017(52)
13K4, Grafika komputerowa i DTP dr hab. inż. Zbigniew Latała 26.06.2018 10:00-11:00 A209 lub G121 03.09.2018 10:00-11:00 A203
12K1;K2 Bazy danych dr inż. Dariusz Karpisz 28.06.2018 11.00-12.30 G121 05.09.2018 9.30 G121
13K4, Zarzadzanie projektami informatycznymi dr inż. Dariusz Karpisz 28.06.2018 9.00-10.00 G116 05.09.2018 10.30 G116
13K4 Systemy informatyczne ERP Dr inż. M. Domagała 27.06.2018 10:00 J207 04.09.2018 10:00 J207
41K8 Zarzadzanie projektami informatycznymi dr inż. Dariusz Karpisz 28.06.2018 10.00-11.00 G116 05.09.2018 11.30 G116
41K8 Akwizycja i analiza danych doświadczalnych dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof.PK 27.06.2018 11;00-12:00 G120 05.09.2018 11:00-12:00 G120
41K8 Zaawansowane techniki Programowania Obiektowego Dominik Kwiatkowski 26.06.2018 10:00:00 J207 06.09.2018 10:00:00 J2017
41A6 Teoria i technika eksperymentu dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof.PK 27.06.2018 12;00-13:00 G120 05.09.2018 12:00-13:00 G120
IP, 41Ix, St. II, Sem. I Zintegrowane Systemy Informatyczne w Przedsiębiorstwie, część pisemna dr inż. Paweł Wojakowski 28.06.2018 11:00-13:00 A437 06.09.2018 11:00-13:00 A437
IP, 41Ix, St. II, Sem. I Zintegrowane Systemy Informatyczne w Przedsiębiorstwie, część ustna dr inż. Paweł Wojakowski 05.07.2018 11:00-15:00 C208 13.09.2018 11:00-15:00 C208
91I1 Systemy zarządzania cyklem życia wyrobu dr hab. inż. Jan Duda prof. PK

dr inż M. Karpiuk

24.06.2018 9.00-12.00 C206/C208 09.09.2018

 

C206/C208
12I1, 12I2 Obróbka wiórowa i ścierna Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Egzaminuje: Czesław Niżankowski

28.06.2018 10.00 Aula A1

(A123)

04.09.2018 10.00 A413
13P1 Techniki przetwarzania materiałów cz.1 Dr hab. inż. Stanisław Kuciel

Przedmiot zespolony cz.1 Czesław Niżankowski

26.06.2018 12.00 Aula A1

(A123)

04.09.2018 12.00 A413
41T4,41T6 Inżynieria Systemów Transportowych Dr inż. W. Cichocki 26.06.2018 10:00 A331 17.09.2018 10:00 B110

 

13A1, 13A4, 13A6 Sterowanie i Automatyzacja Maszyn Dr inż. Janusz Pobędza 27.06.2018 9:00 A123 04.09.2018 9:00 B112
2
12E1, 12E2, 21e, 22e
Technologie i maszyny energetyczne I Prof. dr hab. inż. Jan Taler 03.07.2018 r. 1200-1330 A123
A124
06.09.2018 r. 1200-1330 A123
1
11E1, 11E2, 11e
Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła Dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK 29.06.2018 1000 A123 03.09.2018 1000 A123
3
13E4
Energetyka wodna i wiatrowa Dr hab. inż. Piotr Dzierwa 25.06.2018 930 A607 07.09.2018 930 A607
3
13E1
Kotły parowe i wodne Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK 29.06.2018 1200-1330 A123 14.09.2018 1000-1130 A123
1
41E1, 41E2
Technologie i maszyny energetyczne II Dr inż. Tomasz Sobota 25.06.2018 900-1030 A307 12.09.2018 800-1000 A307
1
41E1, 41E2
Wymiana ciepła Prof. dr hab. inż. Jan Taler 27.06.2018 800 A307 03.09.2018 900 A209
1
91E1
Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne Dr inż. Tomasz Sobota 30.06.2018 900-1030 A437 08.09.2018 900-1030 A531
1
91E1
Kotły parowe i grzewcze Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK 07.07.2018 9200-1030 A602 08.09.2018 1100-1230 A602
1
91E1
Turbiny parowe, gazowe i wodne II Dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK 25.06.2018 1700 A531 14.09.2018 1700 A531
1

41L3

Wymiana ciepła i masy Dr hab. inż. Piotr Dzierwa 27.06.2018 1000 A607 04.09.2018 1000 A607
13I2, 13I4, 13I7 Eksploatacja systemów produkcyjnych Magdalena Niemczewska-Wójcik 26.06.2018 10.00-12.30 A124 05.09.2018 10.00-12.30 A124
IP, 1, 41I1, 41I2 Analiza danych przemysłowych Piotr Lipiec 25.06.2018 12:00-13:45 A124 10.09.2018 11:00-12:30 A123
AiR, rok 1

41A4, 41A6

Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji Stanisław Krenich 26.06. 2018 12:00-15:00 A331 13.09.

2018

8:00-11:00 A433
IP, I, 11I1-3 Informatyka w inżynierii produkcji dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK 29.06.2018 9:00-10:00 C216 5.09.2018 11:00-12:00 C216
II rok AiR Komunikacja komputerowa Jerzy Zając 28.06.2018 11.00-12.00 A2 6.09.2018 11.00-12.00 A307
13Ix Systemy jakości Marek Rączka 2.07.2018 9.00 C216 10.09.2018 9.00 C216
13W1 Zaawansowane technologie wytwarzania Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj 25.06 14.00 E12a 03.09. 9.00 E12a
IP, III, 13I4 Proj. oprzyrządowania technolg. w systemach CAD dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK 29.06.2018 10:00-11:00 C216 05.09.2018 12:00-13:00 C216
IP, I, 81I1 Informatyka w inżynierii produkcji dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK 1.07.2018 9:00-10:00 C216 09.09.2018 9:00-10:00 C216
91i1 Metody i narzędzia jakości Jan Rewilak 30.06.2018 9.00 – 10.30 A123 08.09.2018 9.00-10.30 C216
41T4 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów dr inż. Stanisław Młynarski 26.06.2018 r. 11:00 -12:30 G18 04.09.2018 r. 09:15 – 10:30 G18
13T4 Projektowanie i badanie efektywności systemów logistycznych dr hab. inż. Maciej Szkoda 28.06.2018 r. 11:00 – 12:30 A440 13.09.2018 r. 09:15 – 10:30 A440
13T4 Marketing i jakość usług logistycznych dr inż. Augustyn Lorenc 28.06.2018 r. 12:45 – 14:15 A440 13.09.2018 r. 11:00 – 12:30 A440
12T1,12T2 Logistyka dr inż. Emil Cegielny 25.06.2018 r. 11:00 – 11:45 A440 10.09.2018r 11:00 – 11.45 A440
12T1,12T2 Podstawy eksploatacji maszyn dr hab. inż.

Paweł Piec, prof. PK

27.06.2018 r. 11:00 – 11:45 A440 11.09.2018r 11:00 – 11:45 A440
12I1-2 Metrologia w technikach wytwarzania Dr inż. Marcin Krawczyk 25.06.2018 12.00 Aula A1 17.09.2018 12.00 Sala LMW
13L Fizyka medyczna i podstawy diagnostyki obrazowej Dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz, prof.PK 26.06.2018 11:00 Sala C106 04,09,2018 11:00 Sala LMW
91E1 j. angielski A. Dubis 28.06.2018 11:00 SPNJO,

s. 149

05.09.2018 11:00 SPNJO,

s. 139

91I1 j. angielski A. Majka – Pauli 30.06.2018 11:00 A231 07.09.2018 9:00 A231
91I1 j. angielski K. Wójcik 29.06.2018 9:30 A231 07.09.2018 9:30 A231
91M1 j. angielski M. Kobylarz 25.06.2018 8:00 A231 03.09.2018 8:00 A231
91T5 j. angielski M. Mały 25.06.2018 8:00 A231 03.09.2018 8:00 A231
91E1 j. niemiecki D. Guzik 26.06.2018 11:00 SPNJO,

s. 149b

13.09.2018 13:00 SPNJO,

s. 149b

 

91I1 j. niemiecki D. Guzik 26.06.2018 11:00 SPNJO,

s. 149b

13.09.2018 13:00 SPNJO,

s. 149b

91M1 j. niemiecki D. Guzik 26.06.2018 11:00 SPNJO,

s. 149b

13.09.2018 13:00 SPNJO,

s. 149b

91T5 j. niemiecki D. Guzik 26.06.2018 11:00 SPNJO,

s. 149b

13.09.2018 13:00 SPNJO,

s. 149b

91E1 j. rosyjski D. Duchnowska 25.06.2018 8:00 A231 04.09.2018 8:00 A231
91I1 j. rosyjski D. Duchnowska 25.06.2018 8:00 A231 04.09.2018 8:00 A231
91M1 j. rosyjski D. Duchnowska 25.06.2018 8:00 A231 04.09.2018 8:00 A231
91T5 j. rosyjski D. Duchnowska 25.06.2018 8:00 A231 04.09.2018 8:00 A231

Dodatkowy egzamin

Rok wykładowy / grupa Przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot Data egzaminu (I termin) Godzina Sala Data egzaminu (II termin) Godzina Sala
Podstawy fizyki Dr hab. Łukasz Bratek 06.09.2018 8.30 F215

 

Rok wykładowy / grupa Przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot Data egzaminu (I termin) Godzina Sala Data egzaminu (II termin) Godzina Sala
 

42A6

Systemy zarządzania rozwojem wyrobu dr hab. inż. Jan Duda prof. PK

 

8.06.2018 r. 9.15-13.00 C206, C208 7.09.2018 r.

 

 

9.15-13.00 C206, C208
 

42I5

Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala 04.06.2018 r. 9:15 531 03.09.2018 r. 9:15 531
42A4 Energooszczędne i ekologiczne układy napędu i sterowania Dr inż. Paweł Walczak 11.06.2018r. 14:30 B112 10.09.2018 r. 11:00 B112
42T4 Modele ekonometryczne w logistyce dr inż. Teresa Gajewska 04.06.2018 r. 09:15 A440 03.09.2018 r. 09:15 A440
42T5 Ekologiczne środki transportu dr inż. Grzegorz Zając 07.06.2018 r. 11:00 A440 13.09.2018 r. 11:00 A440
42T5 Certyfikacja i ekspertyzy techniczne dr inż. Stanisław Młynarski 04.06.2018 r. 14:30 A202 04.09.2018 r. 09:15 G18
42I3 Metody oceny dokładności i SPC dr inż. Adam Gąska 05.06.2018 r. 11.00 C106 06.09.2018 r. 11.00 C106

 
Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Mechanicznym

W bieżącym roku akademickim 2017/2018 Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych (WSSKN) odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r.
Wszystkich zainteresowanych Studentów oraz Doktorantów zapraszamy do udziału w Sesji.

dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Pełnomocnik Dziekana WM ds. Studenckich Kół Naukowych