Stypendia i zapomogi finansowane z budżetu państwa oraz kredyty studenckie

Informacje na temat wsparcia finansowego, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich

Pismo w sprawie finansowania dla studentów 

Pismo MEN – Departament Szkolnictwa Wyższego 

UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Informator dla studentów
UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU

Uprzejmie informujemy, że studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy dotychczas nie wzięli udziału w szkoleniu BHP,  powinni odbyć szkolenie w sobotę  9.10.2021 r. (szkolenie przeznaczone dla studentów studiów niestacjonarnych)

W przypadku niezaliczenia szkolenia w tym terminie zostaną Państwo skreśleni z listy studentów WM PK

Harmonogram 
Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

 Plan dostępny w harmonogramie oraz w załącznikach  na dole strony 

Szkolenie BHP odbędzie się 9.10 w czasie pierwszego zjazdu.

Harmonogram szkolenia BHP i szkolenia dotyczącego praw
i obowiązków studentów – studia niestacjonarne


Uwaga ważny komunikat

Studenci, którzy nie zgłosili się osobiście w wyznaczonym terminie, tj. 4 października br; złożyć ślubowanie, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie druku ślubowania do dziekanatu lub przesłania pocztą na adres :

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Al.Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

Przypominamy, że druk ślubowania można pobrać z Wirtualnego Dziekanatu przy ogłoszeniu „Komunikat dla studentów I roku”


Terminy zjazdów roku akademickiego 2021/2022

Październik

9/10; 16/17; 23/24

Listopad

6/7; 20/21; 27/28

Grudzień

4/5; 18/19

Styczeń

8/9; 15/16; 22/23


Pierwszy stopień 

I rok, I semestr

81A1, 81A2 – Automatyka i Robotyka

81M1 – Mechanika i Budowa Maszyn

81S1, 81S2 – Pojazdy Samochodowe

81T1 – Środki Transportu i Logistyka

II rok, III semestr

82A1-s3 – Automatyka i Robotyka

82M1-s3 – Mechanika i Budowa Maszyn

82S1-s3 – Pojazdy Samochodowe

II rok, IV semestr

82M1-s4 – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów

82S1-s4 – Pojazdy Samochodowe, specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

III rok, VI semestr

83M1 – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

Drugi stopień 

I rok, II semestr

91A6 – Automatyka i Robotyka, specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

91I1 – Inżynieria produkcji, Blok dyplomowania A
91I2 – Inżynieria produkcji, Blok dyplomowania B

Lokalizacja sal

–  TEAMS są to sale wirtualne na platformie Teams, do których linki będą wysłane przez prowadzących

–  sale wm-wsxx  są to sale wirtualne na platformie zoom, do których linki będą wysłane przez wirtualny dziekanat.

– w przypadku braku sali (typu M-04 lub M-05), sale zostaną podane na wykładzie przez prowadzących.
Harmonogram przedłużania legitymacji

Harmonogram przedłużania legitymacji dla studentów studiów stacjonarnych

 

 
Funkcjonowanie Dziekanatu od 4 do 8 października 2021

Szanowni Państwo, z uwagi na wymóg przedłużenia ważności legitymacji studentów i doktorantów w okresie
od 4 października do 8 października br. dziekanat nie będzie przyjmował interesantów.

Przypominamy, że dzień 4 października jest ostatnim dniem na składanie wniosków
o stypendium socjalne i rektora w dziekanacie ds. socjalnych. Od dnia 5 października do 8 października dziekanat ds. socjalnych będzie przyjmować tylko i wyłącznie studentów uzupełniających braki
w złożonej wcześniej dokumentacji do stypendium.

 
Szkolenie z praw i obowiązków studenta

W dniu 4 października 2021r. odbędzie się szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta prowadzone przez Samorząd Studencki PK zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Po ukończonym szkoleniu dziekanat zaprasza studentów do podpisania ślubowania, odbioru legitymacji studenckiej oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta. Niepodpisanie ślubowania będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zapraszamy studentów studiów niestacjonarnych w dniu 4 października 2021 r. w godzinach 17:00-19:00 do sali A019 po  odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczenia potwierdzającego status studenta oraz złożenia podpisanego druku ślubowania zamieszczonego w wirtualnym dziekanacie.

Studenci, którzy nie mogą w wyznaczonym terminie osobiście złożyć ślubowania proszeni są o niezwłoczne przesłanie ślubowania pocztą na adres :

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Al.Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.
Obowiązkowe szkolenie BHP – aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP i biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie się w sobotę 2 października br.

 Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy ZOOM. W celu dołączenie do szkolenia należy wykorzystać link dostępny w harmonogramie. Połączenie należy wykonać  nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.

 

HARMONOGRAM I INSTRUKCJA LOGOWANIA

 

 

 
Uroczysta Immatrykulacja Studentów I roku

1 października o godz. 13:00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-COV-2 uroczystość będzie charakter zamknięty. W inauguracji wezmą udział władze Wydziału oraz zaproszeni goście.

Podczas inauguracji odbywa się immatrykulacja studentów – uroczyste ślubowanie i przyjęcie w poczet studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Do Immatrykulacji zostali wybrani przedstawiciele studentów pierwszego roku, którzy w procesie rekrutacji uzyskali wysokie wyniki.  Pozostali studenci pierwszego roku proszeni są o udział w immatrykulacji online. Obecność studentów pierwszego roku na immatrykulacji jest obowiązkowa!

Link do transmisji -> 
Ogłoszenie dla STUDENTÓW I roku

W związku z obowiązkowym szkoleniem  PONIEDZIAŁEK 4 października jest dniem wolnym od zajęć dla studentów I roku.
1 października dniem wolnym od zajęć

W związku z uroczystością Inauguracji roku akademickiego 2021/2022
1 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.