Olimpiada językowa

olimpiada1olimpiada2
Warsztaty adaptacyjne

Zespół Pracowni Pedagogiki i Psychologii CPiP przy PK  zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym przez nich bezpłatnym cyklu warsztatów adaptacyjnych dla studentów PK.

INFORMACJE
Wyjazd do zakładów Tenneco Automotive

Informacja o planowanym wyjeździe w listopadzie 2018 r.
do zakładów 
Tenneco Automotive Polska w Rybniku

W ramach realizacji współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Instytutem Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej a firmą Tenneco Automotive, w drugiej połowie listopada planuje się wyjazd grupy  studentów Wydziału Mechanicznego do zakładu produkcji układów wylotowych w Rybniku.

Zakłady Tenneco Automotive Polska w Rybniku, należące do amerykańskiego koncernu działającego w skali globalnej, są największym w Europie producentem układów wylotowych i systemów oczyszczania spalin samochodowych.

Zakład w Rybniku dostarcza swe produkty na pierwszy montaż do zakładów takich marek jak: Volkswagen, Volvo, Jaguar, Mercedes, BMW, Porsche. Obecnie zakład zatrudnia około 2300 pracowników, w tym około 160 osób w dziale badawczo rozwojowym.

Zapraszamy do udziału w tym wyjeździe zainteresowanych studentów, szczególnie kierunków „samochodowych” oraz z kierunków związanych z technologią ogólną, inżynierią materiałową oraz metrologią.

Zakład oferuje interesujące miejsca praktyk studenckich, jak również miejsca pracy dla absolwentów. Podczas wyjazdu przewidywane jest zwiedzanie linii produkcyjnych oraz ośrodka badawczo-rozwojowego, a także będzie możliwość indywidualnych spotkań związanych z podjęciem praktyk lub zatrudnienia.

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z drem hab. inż. Krzysztofem Śliwińskim z Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych ( e-mail: ksliwin@pk.edu.pl  lub osobiście budynek G, pok. G-137)
Darmowe kursy związane z inżynierią

kursy
CPiP – rekrutacja

CPiP - rekrutacja 2018-19
Obowiązkowe szkolenie BHP studentów I roku 2018/2019

Harmonogram szkoleń w dniu 29.09.2018 roku

BHP

Biblioteka

Samorząd

Godziny szkolenia BHP A123 (Aula A1) A124 (Aula A2) Godziny szkolenia Bibliotecznego G18 (Aula A3) Godziny szkolenia
przez Samorząd
800– 1030 Inżynieria Produkcji Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Informatyka Stosowana

8oo – 900 Energetyka

Inżynieria Bezpieczeństwa

Inżynieria Biomedyczna

900 – 1030
1030 – 1300 Energetyka Inżynieria Bezpieczeństwa

Inżynieria Biomedyczna

1030 – 1130 Inżynieria Produkcji

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego Informatyka Stosowana

1130 – 1300
1300 – 1530 Automatyka i Robotyka Transport 1300 – 1400 Mechanika i Budowa Maszyn

Inżynieria Materiałowa

1400 – 1530
1530 – 1800 Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn

Inżynieria Materiałowa

1530 – 1630 Automatyka i Robotyka

Transport

1630 – 1800

 
Obowiązkowe szkolenie biblioteczne studentów I roku 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że na stronie www Biblioteki PK zamieszczono ogłoszenie adresowane do studentów I roku dotyczące szkolenia bibliotecznego.

Link do strony Biblioteki PK: https://www.biblos.pk.edu.pl/informator-dla-studentow-2018.

Uwaga! Obecność obowiązkowa!
Courses and final works for Erasmus students

Academic year 2018/19

Erasmus students are offered final works (autumn and summer semester) and courses (only during summer semester) in English.

The topics of final projects must be in line with the research and teaching activities of Faculty of Mechanical Engineering and must be agreed before signing the Learning Agreement. The students are supervised be experienced Professors and can use university laboratories for project purposes.

The following listed courses are available for Erasmus students only in summer semesters.

The syllabuses (course content) will be published in the first week of April 2018.

If your require more information, please contact erasmus@mech.pk.edu.pl.

Acronyms:

 • L – Lectures
 • C – Classes
 • Lab- Labs
 • CLab – Computer labs
 • P – projects
 • S – Seminars
 • ECTS – number of ECTS credit points
Course Code Course title
(Number of hours, ECTS)
M1-GM General mechanics
(30L, 30C, 5 ECTS)
M1-SM Strength of materials
(15L, 15C, 30P, 5 ECTS)
M1-IE Introduction to engineering application of the FEM
(30L, 15Lab, 15CLab, 5 ECTS)
M2-TM Testing of materials properties
(30L, 15C, 15CLab, 6 ECTS)
M3-MD Machine Design
(30L, 15C, 4 ECTS)
M3-TD Technical drawing and AutoCad
(15L, 15Lab, 15P, 15CLab, 6 ECTS)
M4-CE Combustion engines
(30L, 30Lab, 4 ECTS)
M5-ED Engineering thermodynamics
(15L, 15Lab, 4 ECTS)
M5-FM Fluid mechanics
(15L, 30C, 15Lab, 5 ECTS)
M6-M Machining
(30L, 15Lab, 5 ECTS)
M6-NC Non-conventional and additive manufacturing processes
(30L, 30 L, 5 ECTS)
M6-IT IT systems for enterprises
(15L, 30CLab , 4 ECTS)
M6-OS Operation and supervision of technical objects
(15L, 15Lab, 15CLab, 15P, 5 ECTS)
M6-CN Simulation and CNC technology
(15L, 15Lab, 15CLab, 15P, 5 ECTS)
M6-IR Introduction to robotics
(15L, 15Lab, 15P, 5 ECTS),
M6-IA Introduction to automatics
(30L, 15C, 5 ECTS)
M6-OR Operation and recycling of machines
(30L, 15Lab, 15P , 5 ECTS)
M6-AM Advanced, micro and nano technologies
(30L, 30Lab , 4 ECTS)
M6-PO Production and operation management
(30L, 30CLab, 5 ECTS)
M7-GM CAD design
(30L, 15CLab, 15P, 5 ECTS)
M8-IW Inventories and Warehousing
(30L, 15C, 15Lab, 6 ECTS)
M9-HT Heat transfer
(15L, 30C, 6 ECTS)
M9-TP Thermal power plants
(30L, 15C, 15P, 5 ECTS)
M10-MM Metrology in manufacturing processes
(15L, 30Lab)
M11-HP Hydraulic and pneumatic drive and control
(15L, 30Lab, 5 ECTS)

 
Dziekanat Socjalny informuje o możliwości składania wniosków o stypendia

Ostateczny termin składania wniosków mija 4 października.

Prosimy osoby które starają się o stypendium dla najlepszych studentów lub
o stypendium specjalne aby złożyli dokumenty na początku września. Pozwoli to zmniejszyć kolejki oczekujących osób starających się o stypendium socjalne. 

Do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wzór nr 1)

Dokumenty niezbędne do stypendium socjalnego:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2017 – wszyscy pełnoletni
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2017 roku – wszyscy pełnoletni. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu albo karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje takie jak na wzorze nr 11.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące art. 27f ust. 8-10 – dla rodziców
 4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w 2017 roku – wszyscy pełnoletni
 5. Zaświadczenia o pobieraniu nauki rodzeństwa w roku szkolnym/akademickim 2018/19
 6. Akt urodzenia dla rodzeństwa niepełnoletniego (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 7. Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2017 rok – wszyscy pełnoletni (osoby ubezpieczane w ZUS)
 8. Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w 2017 roku oraz zaświadczenie o składkach zdrowotnych za 2017 – dla osób ubezpieczanych w KRUS
 9. Wzór nr 12 – dla wszystkich pełnoletnich
 10. W przypadku rozwodu rodziców: wyrok odnośnie rozwodu, wyrok odnośnie alimentów, zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów i decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmujący rok 2017 (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 11. Decyzje o przyznaniu renty bądź emerytury (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 12. Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu pracy czy są zarejestrowani oraz czy pobierają zasiłki dla bezrobotnych
 13. Akt zgonu (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 14. Rolnicy proszeni są o napisane oświadczenia czy są zarejestrowani w Urzędzie pracy, gdzie są ubezpieczani zdrowotnie oraz czym się zajmują
 15. Jeżeli stara się ktoś o dochód utracony należy złożyć (świadectwo pracy, pit 11 z pracy którą się straciło, oraz podanie do Wydziałowej Komisji Stypendialnej)
 16. Inne niezbędne dokumenty do wyliczenia dochodu

 

Informacje odnośnie dokumentacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:

W zakładce: Studenci -> Studia -> Pomoc materialna -> Szczegółowe informacje
Stypendium ministra

Wnioski o stypendium ministra dla studentów/doktorantów

 

Termin składania wniosków o stypendium ministra dla studentów/doktorantów:
28.08.2018 r. – 03.09.2018 r.

Wszelkie informacje o stypendium dla studentów znajdują się pod linkiem

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=191&lang=pl

Wszelkie informacje o stypendium dla doktorantów znajdują się pod linkiem

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=206&lang=pl