Rower z Politechniki Krakowskiej

12.07.2018 r.

Trzy w jednym

– oryginalny pomysł na rower z Politechniki Krakowskiej

 

Jak zwykłego składaka zamienić w stabilny rower trójkowy dla seniora albo przechyłową wyścigówkę dla nastolatka – pomysły na to znalazł student Politechniki Krakowskiej Wojciech Janas. Dzięki zaprojektowanym przez niego specjalnym nakładkom zwykły jednoślad można zamienić w całkiem nowy pojazd  trójkołowy na zakupy albo do ekstremalnej przygody. Projekty powstały w ramach prac inżynierskiej i magisterskiej studenta Wydziału Mechanicznego PK pod opieką prof. Witolda Grzegożka. Przechyłowy rower został już zgłoszony do ochrony wzorem użytkowym w Urzędzie Patentowym RP.

Stworzenie pojazdu trójkołowego było najpierw pomysłem na pracę inżynierską. Główną ideą była możliwość przerobienia zwykłego roweru na pojazd trójkołowy, który jest stabilniejszy, a jego użytkowanie przynosi więcej przyjemności osobom w każdym wieku. Przeróbka miała się odbywać bez jakichkolwiek zmian w konstrukcji roweru – wyjaśnia Wojciech Janas. Jak dodaje, w swoim pomyśle wzorował się na francuskim pojeździe KIFFY, z tą różnicą, że francuski rower jest produkowany jako gotowy trójkołowiec. Tymczasem konstrukcja z Politechniki miała łatwo przechodzić w z dwu– w trzykołową i odwrotnie. W pracy inżynierskiej student PK  przedstawił pomysł oparty na dołączeniu do roweru dwukołowej dostawki. – Montaż całości ogranicza się do dwóch czynności – zdemontowania przedniego koła, w miejsce którego mocowana jest dostawka za pomocą szybkozamykacza oraz przymocowania konstrukcji do kierownicy. Pojazd zbudowany jest w układzie tadpole – dwa koła z przodu i jedno koło z tyłu. Obracając kierownicą obracamy jednocześnie całą konstrukcją, dzięki czemu można zmieniać kierunek jazdy. Zastosowano zawieszenie z podwójnymi wahaczami równej długości. Zastosowana belka ustalająca utrzymująca wahacze w żądanej pozycji i powoduje, że chwilowy środek obrotu trójkołowca znajduje się na ziemi, tak jak w tradycyjnym rowerze. Jest to rozwiązanie dotąd niespotykane w rowerach trójkołowych – wyjaśnia młody konstruktor.  Dodatkowo pojazd wyposażony jest  w demontowany koszyk zakupowy, co podnosi jego funkcjonalność w warunkach miejskich.

W obronionej właśnie pracy magisterskiej student PK, we współpracy z promotorem prof. Witoldem Grzegożkiem, rozwinął swój pomysł, przy czym aktualna pozostała główna idea – by w konstrukcji dwukołowca nie wprowadzać żadnych zmian. – Wykorzystaliśmy zawieszenie z poprzedniego pojazdu, modyfikując układ wahaczy na trójkątny. Pozostawiono koncepcję belki ustalającej. Modernizacji uległ natomiast sposób, w jaki pojazd skręca. Wzorując się na pojeździe AddBike, rower wyposażono w bardziej zaawansowany zwrotniczy układ kierowniczy. Oznacza to, że  koła pojazdu skręcają tak, jak w samochodzie. Wpłynęło to na poprawę odczuć z jazdy rowerem, powodując większą łatwość w manewrowaniu – mówi Wojciech Janas. Pojazd  mocowany jest w dwóch punktach: dolne połączenie do widelca, a  górne do otworów na chlapacz w tylnej części ramy roweru. Ruch kierownicy, w przeciwieństwie to poprzedniego trójkołowca, nie powoduje wychylania całej konstrukcji – obracają się tylko same koła. Ponadto zamontowano hamulce hydrauliczne kół przednich. Trójkołowiec również można wyposażyć w koszyk zakupowy.

Ten zmodyfikowany pomysł został już zgłoszony do ochrony wzorem użytkowym w UP RP, student PK na jego podstawie obronił właśnie pracę magisterską na Wydziale Mechanicznym uczelni. Wspólnie z promotorem czynią też starania, by oboma pomysłami zainteresować producentów rowerów i skomercjalizować wynalazek.

Szczegółowych informacji udzieli:
Mgr inż. Wojciech Janas
Tel. 668 996 944
Organizacja roku akad. 2018/19 – ostatni sem. I stopnia

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Mechanicznym PK
dla studentów ostatniego semestru studiów I stopnia

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr zimowy

Wyszczególnienie

 

Dla studentów ostatniego semestru

studiów I stopnia

Okres zajęć dydaktycznych od 1 października 2018 do 31 października 2018 r.

od 3 listopada 2018 do 10 listopada 2018 r.

od 12 listopada 2018 do 21 grudnia 2018 r.

Przerwy świąteczne i okolicznościowe od 1 listopada do 2 listopada 2018 r.

11 listopada 2018 r.

od 22 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 r.

6 stycznia 2019 r.

Sesja egzaminacyjna od 3 stycznia 2019 do 13 stycznia 2019 r.
Poprawkowe sesja egzaminacyjna od 14stycznia do 20 stycznia 2019 r.
Zaliczenie semestru zimowego 21 stycznia 2019 r.

 

 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych na studiach kończących się w semestrze zimowym

Planowany pierwszy termin egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia od 14 stycznia do 6 lutego 2019 r.
Planowany drugi termin egzaminu dyplomowego Od 11 lutego do 15 lutego 2019 r.

 

 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych na studiach kończących się w semestrze letnim

Planowany pierwszy termin egzaminu dyplomowego od 27 czerwca do 5 lipca 2019 r.
Planowany drugi termin egzaminu dyplomowego od 2 września do 20 września 2019 r.

 
Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej.
 2. Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
 3. Ksero dowodu osobistego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Instytut Dyplomujący.
 4. Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł.
 5. Student, który życzy sobie jeden egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym wypełnia odpowiednie miejsce na podaniu, dokonuje opłaty 40 zł  + 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 2, o wym. 4,5 x 6,5). Student może otrzymać odpisy dyplomu w jednym wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).
 6. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
 7. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
 8. Instytut składa w dziekanacie komplet dokumentów + skład komisji egzaminacyjnej + załączniki najpóźniej do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
 9. Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.
 10. Załączniki:

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 12. Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK

*załączniki 1 i 2 umieszczane są w pracy. Przy złożeniu pracy dyplomowej do Instytutu niezbędne jest wypełnienie załączników od 1 do 8 (załączniki 7 i 8 drukowane są z systemu antyplagiat). Załącznik nr 9 wypełniany jest przez studenta, który posiada osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.
Konkurs VEOLIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Veolia

plakat Konkurs Veolia
Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

Harmonogram sesji letniej 2017-2018

Dodatkowy egzamin

Rok wykładowy / grupa Przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot Data egzaminu (I termin) Godzina Sala Data egzaminu (II termin) Godzina Sala
  Podstawy fizyki Dr hab. Łukasz Bratek       06.09.2018 8.30 F215

 

Rok wykładowy / grupa Przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot Data egzaminu (I termin) Godzina Sala Data egzaminu (II termin) Godzina Sala
 

42A6

Systemy zarządzania rozwojem wyrobu dr hab. inż. Jan Duda prof. PK

 

8.06.2018 r. 9.15-13.00 C206, C208 7.09.2018 r.

 

 

9.15-13.00 C206, C208
 

42I5

Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala 04.06.2018 r. 9:15 531 03.09.2018 r. 9:15 531
42A4 Energooszczędne i ekologiczne układy napędu i sterowania Dr inż. Paweł Walczak 11.06.2018r. 14:30 B112 10.09.2018 r. 11:00 B112
42T4 Modele ekonometryczne w logistyce dr inż. Teresa Gajewska 04.06.2018 r. 09:15 A440 03.09.2018 r. 09:15 A440
42T5 Ekologiczne środki transportu dr inż. Grzegorz Zając 07.06.2018 r. 11:00 A440 13.09.2018 r. 11:00 A440
42T5 Certyfikacja i ekspertyzy techniczne dr inż. Stanisław Młynarski 04.06.2018 r. 14:30 A202 04.09.2018 r. 09:15 G18
42I3 Metody oceny dokładności i SPC dr inż. Adam Gąska 05.06.2018 r. 11.00 C106 06.09.2018 r. 11.00 C106

 
Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Mechanicznym

W bieżącym roku akademickim 2017/2018 Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych (WSSKN) odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r.
Wszystkich zainteresowanych Studentów oraz Doktorantów zapraszamy do udziału w Sesji.

dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Pełnomocnik Dziekana WM ds. Studenckich Kół Naukowych
PK MechPower

Grupa ambitnych studentów próbuje połączyć ideę ekologicznego napędu i sportowych osiągów. Czy to się uda? PK MechPower budujemy elektryczny bolid wyścigowy! Ten projekt to prawdziwa synergia wiedzy i doświadczeń ludzi interesujących się konstrukcją pojazdów, automatyką, elektroniką, energetyką, programowaniem oraz aerodynamiką i designem.

Podejmij wyzwanie i zobacz już teraz!
www.mechpower.pl
3DCENTRAL – Smart Engineering and Rapid Prototyping

Interreg

Program Interreg Europa Środkowa zakłada współpracę ponad granicami państw w Europie Środkowej, aby miasta i regiony stały się lepszym miejscem do życia i pracy. Wzmacnia spójność terytorialną, promuje wewnętrzną integrację oraz poprawia konkurencyjność obszaru Europy Środkowej. Ta transnarodowa współpraca, będąca katalizatorem wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowi odpowiedź na regionalne wyzwania w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Założeniem projektu 3DCentral jest stworzenie sieci współpracy regionów innowacji działających w obszarze technologii inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania poprzez tzw. Osie Wiedzy Europy Środowej (KACE – Knowledge Axis Central Europe). W ramach projektu budowana jest platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze inżynierii inteligentnej i szybkiego prototypowania. Podejmowane są działania mające na celu stworzenie specjalistycznego programu wsparcia – sieci współpracy pomiędzy regionami, w zakresie obszarów KACE, tj.:

 • Metod i technologii przyrostowych (Additive manufacturing)
 • Projektowania 3D/Inżynierii/Skanowania (3D Design/Engineering/Scanning)
 • Inteligentnych i funkcjonalnych materiałów (Smart and functional materials)
 • Cyfrowego życia (Digital life)
 • Technologii dla zrównoważonej produkcji (Technologies for sustainable manufacturing)
 • Wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistość w produkcji (Virtual and augmented reality for manufacturing)
 • Wartość dodaną w wirtualnych łańcuchach dostaw (Value-added virtual supply chains)
 • Inteligentnych usług (Smart Services)
 • Robotyki (Robotics)
 • Mechatroniki (Mechatronics)

Celem projektu 3DCentral jest:

 • stworzenie Osi Wiedzy Europy Środowej w dziedzinie technologii i innowacji zintegrowanych z europejskimi sieciami doskonałości,
 • umożliwienie zainteresowanym stronom regionalnych systemów innowacji optymalizacji skuteczności ich procesów rozwoju i innowacji,
 • zwiększenie liczby międzynarodowej współpracy w Europie Środkowej w zakresie rozwoju i badań, innowacji, rozwoju biznesu i powiązanych obszarów wdrażania.

W celu zapewnienia wzrostu napędzanego innowacjami i zredukowania występujących różnic na szczeblu regionalnym, koniecznym stało się wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemach innowacji oraz pomiędzy regionami. Dodatkowo działania te powinny pozytywnie wpłynąć na transfer technologii pomiędzy kluczowymi podmiotami systemów innowacyjności.

Najważniejszym przewidywanym rezultatem projektu jest: „Wzmocnienie powiązań między uczestnikami systemów innowacyjności osiągnięte dzięki współpracy transnarodowej, prowadzące do zwiększenia potencjału innowacyjnego regionów Europy Środkowej”.

Głównymi partnerami projektu są: instytucje badawcze, parki technologiczne, agencje rozwoju biznesu oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z: Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii, Węgier i Polski. Należą do nich:

(Rola) – Partner (Miasto – Kraj)
(LP) – IDM Suedtirol Alto Adige (Bolzano – Włochy) – Lider projektu
(PP2) – AFIL – ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LomBARDIA (Brescia – Włochy)
(PP3) – Campus 02 (Graz – Austria)
(PP4) – evolaris next level GMBH (Graz – Austria)
(PP5) – Fraunhofer IWU, Institute for Machine Tools and Forming Technology (Dresden – Niemcy)
(PP6) – Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Stuttgart – Niemcy)
(PP7) – Tehnoloski Park Ljubljana d.o.o. (Ljubljana – Słowenia)
(PP8) – Pomurski Tehnološki Park (Murska Sobota – Słowenia)
(PP9) – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (Győr -Węgry)
(PP10) – Krakowski Park Technologiczny Sp.zo.o. (Kraków – Polska)
(PP11) – Politechnika Krakowska Kraków – Polska)

Projekt pn. „3DCENTRAL – Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping” jest realizowany w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Opis projektu

Temat: Wsparcie rozwoju technologii inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania
Nazwa osi priorytetowej: 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej
Cel szczegółowy: 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
Rola: Partner Projektu (PP)

A_Kielbus Koordynator projektu: dr inż. Anna Kiełbus
email: kielbus@mech.pk.edu.pl
tel.: +48 12 374 32 83

 

Źródło finansowania: Interreg Europa Środkowa
Budżet projektu PK: 136.840,20 € (wartość projektu 1.713.131,51 € )
Data rozpoczęcia: 01/06/2016
Data zakończenia: 30/11/2018
Strona: www.interreg-central.eu/Content.Node/3DCentral.html
Warsztat pisania pracy dyplomowej

Biblioteka PK organizuje szkolenie dla studentów PK I-III roku dotyczące przygotowania pracy dyplomowej pt. „Warsztat pisania pracy dyplomowej”.

Termin: 16 maja 2018 r., godz. 10:00

Miejsce: Czytelnia Główna Biblioteki PK

Link do pełnej treści ogłoszenia: https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/warsztat-pisania-pracy-dyplomowej-16-maja-2018,275
Godziny dziekańskie w dniu 4 maja 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK
Dziekan Wydziału Mechanicznego PK – prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek
ustanowił godziny dziekańskie  w dniu 4 maja 2018 r.