Egzamin dyplomowy

image_pdfimage_print
rozdanie Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej. Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5...

Więcej
klawiatura Warsztat pisania pracy dyplomowej

Biblioteka PK organizuje szkolenie dla studentów PK I-III roku dotyczące przygotowania pracy dyplomowej pt. „Warsztat pisania pracy dyplomowej”. Termin: 16 maja 2018 r., godz. 10:00 Miejsce: Czytelnia Główna Biblioteki PK...

Więcej
Politechnika Krakowska Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Załącznik 1.  Strona tytułowa. Załącznik 2. Druga strona pracy. Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań Załącznik 4. Opinia promotora. Załącznik 5....

Więcej
Politechnika Krakowska Egzamin dyplomowy

Szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej   (więcej…)

Więcej
dyplom Informacje dla instytutów dyplomujących

I.    Za instytut dyplomujący uważa się instytut, który prowadzi specjalność. II.  Za organizację, przeprowadzenie egzaminu dyplomowego oraz poprawność wypełnienia protokołu egzaminacyjnego odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej. III. Korekta protokołu, która...

Więcej
Politechnika Krakowska Zasady ogólne

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w...

Więcej
Politechnika Krakowska Praca dyplomowa

Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową Student kończący studia zobowiązany jest do złożenia egzemplarza pracy dyplomowej: w formie drukowanej dwustronnie i w formie elektronicznej w systemie antyplagiatowym PK. Wymagania stawiane...

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania