Egzamin dyplomowy

image_pdfimage_print
Politechnika Krakowska Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Procedura obiegu dokumentów wymaganych od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z...

Więcej
Politechnika Krakowska Egzamin Dyplomowy

  Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowegona Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej   Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku...

Więcej
Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowejna Wydziale MechanicznymPolitechniki KrakowskiejObowiązki Studenta W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz...

Więcej
Warsztat pisania pracy dyplomowej

Warsztat pisania pracy dyplomowej – szkolenie dla studentów I, II i III roku PK Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki...

Więcej
Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

  Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z: 1) prezentacji pracy dyplomowej; 2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego...

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania