Egzamin dyplomowy

image_pdfimage_print
Politechnika Krakowska Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Procedura obiegu dokumentów wymaganych od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność,...

Więcej
Politechnika Krakowska Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowejna Wydziale MechanicznymPolitechniki Krakowskiej   Dokonując wyboru promotora oraz tematu pracy dyplomowej, student jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Instytucie dyplomującym. Deklaracja wyboru promotora i tematu pracy...

Więcej
Warsztat pisania pracy dyplomowej

Warsztat pisania pracy dyplomowej – szkolenie dla studentów I, II i III roku PK Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki...

Więcej
Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

  Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z: 1) prezentacji pracy dyplomowej; 2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego...

Więcej
Politechnika Krakowska Egzamin Dyplomowy

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowegona Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma...

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania