Studenci

image_pdfimage_print
Telefon WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL

Telefon: studia stacjonarne I stopnia – (+48) 12 628 36 03, (+48) 12 628 36 07,(+48)  12 628 36 05, (+48) 12 628 36 13, (38 13), e-mail: studia.stacjonarne@mech.pk.edu.pl studia niestacjonarne I stopnia – (+48) 12...

Więcej
DZIEKANAT SOCJALNY INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA

Ostateczny termin składania dokumentów o stypendia mija 4 października 2021. Wszystkie wnioski o stypendia powinny być wydrukowane dwustronnie.   Niezbędne dokumenty  Świadczenia dla studentów – wszelkie informacje  Harmonogram składania wniosków o...

Więcej
Wyniki e-Sesji Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

Komisja pod przewodnictwem dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, prof. PK, prodziekana ds. współpracy w składzie: 1) Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK2) Grzegorz Zając, prof. PK3) Krzysztof Krupa, prof. PK4) mgr Michał...

Więcej
studenci na tle Wydziału Mechanicznego Organizacja roku akad. 2021/22 – ostatni semestr

Na podstawie § 3 Załącznika do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak R.0201.66.2021, w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustala się organizację ostatniego semestru...

Więcej
studenci na tle Wydziału Mechanicznego Organizacja roku akad. 2021/2022

Załącznik do Zarządzenia nr 59 Rektora PKz dnia 28 kwietnia 2021 r. Organizacja roku akademickiego 2021/2022 § 1. Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia, z...

Więcej
Politechnika Krakowska Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 9 dni...

Więcej
Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Obowiązki Studenta W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej. Student pobiera ze...

Więcej
e-Sesja Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

8 czerwca 2021 o godz 10:00 odbędzie się e-Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oglądania w MS Teams klikając w linku :      ...

Więcej
Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

  Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z: 1) prezentacji pracy dyplomowej; 2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego...

Więcej
Politechnika Krakowska Wzory podań do pobrania

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania