Uwaga- stypendia socjalne!!!

Osoby z 3 semestru II stopnia rozpoczynającego się od marca 2018, oraz 4 roku skierowani na powtarzanie semestru letniego l lub oczekujący na powtarzanie semestru 7 w roku akademickim 2018/19

Starając się o stypendium socjalne do wniosku (wzór nr 4 i 1) dostarczają Państwo oświadczenie z informacją czy zmieniła się sytuacja materialna w stosunku do przedstawionej we wniosku z semestru zimowego 2017/18.

Termin składania dokumentów do 28 lutego 2018 r.

 
Stypendium dla Studentów 1 semestru studiów II stopnia

Uwaga studenci studiów II stopnia 1 semestru
rozpoczynających się od marca 2018 r. – nowy tok studiów

  1. Starając się o stypendium socjalne do wniosku (wzór nr 4 i 1) dostarczają Państwo cały komplet dokumentacji w odniesieniu do roku 2016.
  2. Starając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów do wniosku (wzór nr 9 i 1) należy dołączyć:
  • Zaświadczenie o terminowym ukończeniu studiów, średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów bez pracy dyplomowej i obowiązującej skali ocen (nie dotyczy absolwentów wydziału Mechanicznego)
  • Indeks ze studiów pierwszego stopnia albo suplement do dyplomu (dotyczy osób które nie są absolwentami studiów pierwszego stopnia na PK)

Średnia arytmetyczna bez uwzględnienia ocen z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej / projektu inżynierskiego.

Termin składania dokumentów do 28 lutego 2018 r.
Godziny przyjęć dziekanatu ds. socjalnych

Od dnia 11 września 2017 r. Dziekanat ds. socjalnych przyjmuje  studentów niżej podanych godzinach:

poniedziałek 10.00-13.30
wtorek 11.00-14.00
środa 9.00-12.00
czwartek 13.00-15.30
piątek nieczynne
sobota * 9.00-11.00

* dotyczy sobót zjazdowych, w które odbywają się zajęcia:
3.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 7.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018, 12.05.2018, 26.05.2018, 9.06.2018, 16.06.2018, 23.06.2018.

Dokumenty dotyczące pomocy materialnej dla studentów