1

KOMISJA DS. AWANSÓW I ZATRUDNIEŃ

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek

Członkowie:

 • dr hab. inż. Piotr Duda,
 • dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK,
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK,
 • dr inż. Zygmunt Dziechciowski.KOMISJA DS. DYDAKTYKI

Przewodniczący: Prodziekan Wydziału dr inż. Stanisław Walczak

Członkowie:

 • dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK,
 • dr inż. Zygmunt Dziechciowski,
 • dr inż. Barbara Juras.Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący Komisji:

Dziekan WM – prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Członkowie Komisji:

Dyrektorzy Instytutów/Kierownik Jednostki Wydziału Mechanicznego PK
Komisja ds. Promocji

Przewodniczący: Prodziekan Wydziału dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Członkowie:

 • dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK,
 • dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK,
 • mgr inż. Ryszard Trela.Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący Prodziekan Wydziału dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Członkowie:

 • dr hab. inż. Bogdan Bochenek,
 • dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK,
 • dr inż. Waldemar Małopolski.

 
KOMISJA DS. FINANSÓW

Przewodniczący: Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Członkowie:

 • dr hab. inż. Piotr Cyklis,
 • dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK,
 • dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK.