Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący Komisji:

Dziekan WM – prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Członkowie Komisji:

Dyrektorzy Instytutów/Kierownik Jednostki Wydziału Mechanicznego PK
Komisja ds. Promocji

Przewodniczący Komisji:

Prodziekan WM- dr hab. inż. Bogdan Szybiński

Członkowie Komisji:

Dr inż. Daniel Ziemiański, Instytut M-1

Dr inż. Marek Nykiel, Instytut M-2

Dr inż. Filip Lisowski, Instytut M-3

Dr inż. Robert Janczur, Instytut M-4

Dr inż. Konrad Nering, Instytut M-5

Dr inż. Anna Boratyńska-Sala, Instytut M-6

mgr inż. Piotr Gibas, Instytut M-6

Dr inż. Zbigniew Latała, Instytut M-7

Dr inż. Marcin Cegielski, Instytut M-7

Mgr inż. Paulina Kuźnar, Instytut M-8

Dr inż. Damian Muniak, Instytut M-9

Dr inż. Ksenia Ostrowska, Laboratorium M-10

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów:

Emilia Lembryk

 
Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący Komisji:

Prodziekan WM – dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik

Członkowie Komisji:

Zastępcy Dyrektorów ds. dydaktycznych

 

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów:

Paulina Baj

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

 

Przedstawiciel Komisji Jednostki Pozawydziałowej

 
Komisja Programowa ds. Studiów III st.

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK, Instytut M-9

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski,  Instytut M-1

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, Instytut M-2

Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc, Instytut M-3

Dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK, Instytut M-4

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup,  Instytut M-5

Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, Instytut M-6

Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski, Instytut M-7

Dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. PK, Instytut M-8

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, Laboratorium M-10

 
Komisja ds. Rozwoju Wydziału

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, Instytut M-2

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek, Instytut M-1

Dr hab. inż. Marek Barski, Instytut M-3

Dr hab. inż. Wojciech Marek, Instytut M-4

Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski, Instytut M-5

Dr hab. inż. Wojciech Zębala, prof. PK, Instytut M-6

Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski, Instytut M-7

Dr hab. inż. Paweł Piec, prof. PK, Instytut M-8

Dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK, Instytut (M-9)

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek,  Laboratorium (M-10)

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów:

Patrycja Górniak
Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji:

Dziekan WM – prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Członkowie Komisji:

Dyrektorzy Instytutów/Kierownik Jednostki Wydziału Mechanicznego PK