Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Informacja-wyłączenie prądu

W dniu 22 sierpnia 2020 r. nastąpi wyłączenie prądu w budynku F oraz hali sportowej, w dniu 23 sierpnia  w budynkach A,B,C,D, E i F.

Więcej
Realizacja praktyk w roku akademickim 2019/20

Realizacja praktyk w roku akademickim 2019/20 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w procedurze podpisywania dokumentów umożliwiających odbycie praktyk programowych w roku akademickim 2019/20. Opisana procedura...

Więcej
Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54 z dnia 22 maja 2020 r.  Dziekanat Wydziału Mechanicznego będzie przyjmować interesantów po wcześniejszym umówieniu terminu od 01.06.2020r. do 31-08.2020r. poniedziałek – piątek 9:00...

Więcej
Politechnika Krakowska INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ M-07 Terminy egzaminów w semestrze letnim 2019/2020

Terminy egzaminów w semestrze letnim 2019/2020

Więcej
ZARZĄDZENIE NR 54 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 22 maja 2020 r. znak R.0201.64.2020

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku     Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018...

Więcej
Sesje Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2019/2020 odwołane

Więcej
NOWE ZARZĄDZENIA REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3442:zmiany-w-zarzadzeniu-dotyczacym-przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-oraz-wydawania-dyplomow&catid=49&lang=pl&Itemid=944   https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3441:nowe-zasady-przeprowadzania-zaliczen-i-egzaminow-konczacych-zajecia-na-politechnice-krakowskiej&catid=49&lang=pl&Itemid=944   https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3440:zarzadzenie-z-dnia-19-maja-2020-r-w-sprawie-zmian-w-organizacji-roku-akademickiego-2019-2020&catid=49&lang=pl&Itemid=944

Więcej
ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 maja 2020 r. znak R.0201.56.2020 w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz art....

Więcej
ZARZĄDZENIE NR 47 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 maja 2020 r. znak R.0201.57.2020

w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej   Na...

Więcej
Widok Wydziału od strony parkingu ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 maja 2020 r. znak R.0201.58.202

w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania  i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej    Na podstawie art....

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania