Ogłoszenie Dziekanatu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2019 r. Prodziekan WM dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK oraz dziekanat WM przyjmują studentów w godzinach od 10.00 do 11.00.
Dodatkowa rekrutacja do Programu ERASMUS+

Jest dodatkowych 10 miejsc ma mobilność w ramach programu na wyjazdy na praktyki które odbędą się w wakacje 2019 roku i zakończą się nie później niż 30.09.2019 roku.
Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

W. Lipski 2
Konkurs „Renault Easy City. Design the Future” na projekt centrum przesiadkowego

Trwa konkurs „Renault Easy City. Design the Future” na najlepszy projekt przyjaznego dla wszystkich, nowoczesnego centrum przesiadkowego. Do udziału zaproszeni są m.in. architekci, projektanci i studenci wydziałów twórczych. Pula nagród wynosi 35 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2019 r.

Dla uczestników konkursu przewidziano też bezpłatne warsztaty projektowe 22 lutego br.

Więcej informacji i zgłoszenia: www.renaulteasycity.pl

Konkurs REC
Konkurs 8. Strefa Studenta

 

Zaprojektuj, stwórz i rozpocznij swoją karierę w branży opakowań!

„Strefa Studenta” to konkurs kierowany do młodych projektantów z pasją tworzenia. Dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy mają szansę rozpocząć swoją karierę w samym sercu branży opakowań, czyli na Targach Packaging Innovations. To niepowtarzalna szansa na nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych i pozyskaniu poważnych zawodowych zleceń.

Nowa formuła

Każde opakowanie jest projektowane przez specjalistów z zakresu kilku dziedzin, odpowiadając na potrzeby zarówno wizualne, jak i użytkowe. Dlatego 8. edycja konkursu po raz pierwszy zostanie rozstrzygnięta w 3 kategoriach konkursowych:

 • Kategoria Wrażenie – Estetyczne, nowoczesne, zaskakujące, określające zapakowany w nim produkt i przede wszystkim wyróżniające się na półce. Takie właśnie powinno być opakowanie w Kategorii Wrażenie. Nie bez znaczenia w tej kategorii jest również proces projektowy. Nieszablonowe pomysły i nienaganne wykonanie opakowania to podstawowe elementy oceny projektu.
 • Kategoria Funkcjonalność i forma – Nie tylko wygląd ma znaczenie! W tej kategorii oceniane będą projekty nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych opakowaniowych. Nowatorskie technologie, funkcje, zabezpieczenia, czy zamknięcia opakowań, to elementy brane pod uwagę w Kategorii Funkcjonalność i forma oceniane będą innowacyjność rozwiązań i dostrzeżenie potrzeb odbiorcy.
 • Kategoria Szata graficzna – Jest to kategoria kierowana to grafików tworzących ciekawe projekty graficzne na opakowaniach. Uczestnicy mogą korzystać z dowolnych opakowań tworząc na nich spójne koncepcje graficzne. W tej kategorii oceniane będą ciekawe pomysły, precyzyjne wykonanie i niepowtarzalność projektu. Uczestnicy mogą zgłaszać zarówno projekty etykiet czy grafiki na opakowania jednego produktu, bądź też spójną koncepcję identyfikacji wizualnej całej linii produktowej.

Dzięki nowej formule, udział w konkursie to szansa na zwycięstwo zarówno dla designerów, projektantów, technologów oraz grafików. Uczestnicy konkursu mogą zatem zgłaszać swoje projekty skoncentrowane na konkretnych walorach projektu.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu opakowania, etykiety bądź spójnej koncepcji graficznej opakowania dla linii produktowej. Podstawą jest innowacyjny i zaskakujący pomysł, który może zostać wprowadzony do produkcji.

Konkurs podzielony zostanie na 2 etapy:

I etap

Stwórz projekt, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go na adres strefastudenta@targi.krakow.pl*. Prace konkursowe można zgłaszać do 25 lutego 2019 r. do godziny 12:00.
Zgłoszone prace zostaną ocenione przez profesjonalne Jury, w skład którego wejdą autorytety środowiska oraz praktycy i eksperci branży opakowaniowej oraz graficznej w Polsce.
Z każdej kategorii zostanie wyłonionych 5 prac do finałowego etapu konkursu. Lista nominowanych prac zostanie podana na naszej stronie internetowej już 8 marca 2019 r.

* W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie do 30 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niezwiązane zawodowo z firmami zajmującymi się projektowaniem opakowań lub też z produkcją opakowań. Uczestnicy konkursu muszą posiadać status studenta.

II etap

Autorzy nominowanych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. w EXPO XXI Warszawa podczas 11. Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations w specjalnie stworzonej strefie wystawienniczej.
Uczestnicy konkursu podczas 2-minutowych prezentacji będą mieli szanse zaprezentować prototypy swoich prac, opowiedzieć o nich Jury i odpowiedzieć na pytania ekspertów. Jury na podstawie ocen projektów oraz prezentacji uczestników wyłonią zwycięskie prace w każdej z 3 kategorii.
Wszyscy autorzy projektów nominowanych do II etapu, przez 2 dni trwania targów będą mogli prezentować swoje prace ponad 5 tysiącom branżowych zwiedzających w specjalnie przygotowanej strefie. To niezastąpiona okazja do nawiązania kontaktów biznesowych i pozyskaniu pierwszych zawodowych zleceń.

Nagrody

 • Każdy z Laureatów 3 kategorii konkursowych zdobędzie nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł.
 • Organizator konkursu zamieści informację o zwycięskich pracach w specjalnie przygotowanym mailingu, który zostanie zaadresowany do bazy kilkunastu tysięcy odbiorców z branży opakowań.
 • Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w drukowanym wydaniu magazynu „Opakowanie” – wiodącym tytule na polskim rynku opakowań.

Regulamin konkursu
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego

M-03/180-213/2018

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

o g ł a s z a

 KONKURS 

na objęcie z dniem 01.03.2019r.
stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego
w Instytucie Konstrukcji Maszyn

w Zakładzie Nanomechaniki, Materiałów i Konstrukcji Kompozytowych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukowo-dydaktyczną, spełniają określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce art.116 i 119, ponadto spełniają warunki §88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
z roku 2016 oraz które:

 1. posiadają co najmniej stopień magistra inżyniera w dyscyplinach mieszczących się
  w nowej dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna,
 2. posiadają doświadczenie dydaktyczne (np. zdobyte w ramach studiów doktoranckich, stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego),
 3. wykazują aktywną działalność w ramach Studenckich Kół Naukowych,
 4. mają dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 6. posiadają umiejętności posługiwania się programami MES,
 7. posiadają publikacje z listy A/B wykazu MNiSW, patenty, wdrożenia, ekspertyzy-odpowiadające min. 15 pkt/na osobę,
 8. posiadają otwarty przewód doktorski (pożądane),
 9. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 10. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 11. Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.
 4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

W/w dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, 31 – 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pok. nr A317, tel. 12 628 34 09, w terminie do 31.01.2019r:

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.02.2019 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II 37, w budynku A pok. A317 w dniach od 14 do 15 lutego 2019r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Wykład Profesora Claudio Scarponi

Instytut Inżynierii Materiałowej

zaprasza w dniu 17 października 2018 r do Sali A108

na wykład

Profesora Claudio Scarponi

– Multi-layered composites in aircraft constructions
– Natural Fiber Composites

z  Sapienza University of Rome · Department of Mechanical and Aerospace Engineering
Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Zajęcia semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 rozpoczynają się 25.02.2019 r. tygodniem nieparzystym. 

Uwaga studenci,
prosimy o uważne śledzenie zmian w planie zajęć.

podzial_godzin_link

Inauguracja studiów II stopnia odbędzie się 27.02.2019 roku o godz. 11.00 w aulach A123 i A124.

Grupy 13E1, 13E4:  zajęcia z przedmiotu Retoryka i techniki prezentacji rozpoczną się 13.03.2019 r.

Informacje:

  • Sale o numerach 128, 136 i 139 znajdują się w Studium Języków Obcych, ul. Warszawska 24
  • OZNACZENIA KIERUNKÓW
   A – AUTOMATYKA I ROBOTYKA
   B – INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
   E – ENERGETYKA
   I – INŻYNIERIA PRODUKCJI
   K – INFORMATYKA STOSOWANA
   L – INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
   M – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
   P – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
   T – TRANSPORT
   W – INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
  • Objaśnienia skrótów zajęć wspólnych
 • Oznaczenia budynków (.jpg) oraz numeracja sal (.pdf)

Uwagi lub propozycje dotyczące rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych proszę zgłaszać przez e-mail:  podzial_stacjonarne@mech.pk.edu.pl
Konkurs VEOLIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Veolia

plakat Konkurs Veolia