Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
Kolegium Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Dziekan

1.      prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani

2.      dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK

3.      dr hab. inż. Bogdan Szybiński          , prof. PK

4.      dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK.

5.      dr inż. Stanisław Walczak

Kierownicy Jednostek

6.      dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK

7.      prof. dr hab. inż. Aleksander Muc

8.      dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

9.      prof. dr hab. inż. Piotr Duda

10.  dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK

11.  dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK

12.  dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

13.  dr inż. Barbara Juras

14.  dr inż. Janusz Pobędza

15.  dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK

Profesorowie

16.  prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek

17.  prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK

18.  dr hab. inż. Krzysztof Karbowski

19.  dr hab. inż. Ksenia Ostrowska

Grupa nauczycieli akademickich

20.  dr inż. Zygmunt Dziechciowski

21.  dr inż. Ryszard Kantor

22.  dr inż. Waldemar Łatas

23.  dr inż. Waldemar Małopolski

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

24.  mgr inż. Ryszard Trela

25.  Kinga Krzywoń

Przedstawiciel Samorządu Studentów

26.  Aleksandra Górkiewicz

Przedstawiciel Doktorantów

27.  mgr inż. Ksenia Rumian

Przedstawiciel ZNP

28.  mgr inż.Witold Trzaska

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

29.  dr inż. Jacek Wojs