1

Podpisanie umowy o współpracy z firmą MESco Sp. z o.o.

W dniu 10 lipca 2018 r. Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy z firmą MESco Sp. z o.o. – oficjalnym dystrybutorem oprogramowania ANSYS w Polsce.

W ramach podpisanej umowy, Politechnika Krakowska uzyskała nieodpłatny dostęp do licencji programu ANSYS wraz ze wsparciem technicznym, pozwalających na wykonywanie obliczeń z zakresu mechaniki, przepływów, elektrotechniki, elektroniki oraz telekomunikacji. Roczne, odnawialne licencje mogą być wykorzystane zarówno do badań naukowych, jak i dydaktyki. Program ANSYS – w kolejnych wersjach – jest wykorzystywany przez pracowników Wydziału Mechanicznego PK w sposób ciągły od 1991 roku, kiedy to rozpoczęto współpracę pomiędzy Wydziałem Mechanicznym PK a ośrodkiem badań jądrowych CERN w Genewie. Przez szereg lat wielu pracowników Wydziału, korzystając z ANSYSa, brało udział w modelowaniu i obliczeniach konstrukcji budowanych dla potrzeb m.in. eksperymentu LHC (Large Hadron Collider) dla CERN Genewa. Od kilkunastu lat program ANSYS jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym prowadzonym na Wydziale Mechanicznym PK. Co więcej, w tym okresie na Wydziale Mechanicznym powstało wiele publikacji, monografii, podręczników dydaktycznych opracowanych z wykorzystaniem programu ANSYS. Znajomość programu ANSYS stanowi ogromny atut dla wszystkich absolwentów Wydziału w trakcie poszukiwania przez nich zatrudnienia. Dlatego zachęcamy również wszystkich studentów WM PK do ściągnięcia darmowej wersji oprogramowania, pozwalającej na naukę jego obsługi. Oprogramowanie ANSYS Student dostępne jest pod adresem https://www.ansys.com/academic/free-student-products

Firma MESco Sp. z o.o. wykonuje symulacje komputerowe z dziedziny mechaniki, przepływów, dynamiki, elektromagnetyzmu, optyki i innych. Prowadzi sprzedaż i wsparcie techniczne dla oprogramowania firm ANSYS oraz LSTC będących największymi graczami na rynku narzędzi do analiz numerycznych. Wspiera klientów szeroką gamą kursów otwartych oraz kursów indywidualnych. Ma do zaoferowania dwudziestopięcioletnie doświadczenie w dziedzinie wykonywania symulacji.

ANSYS ANSYS
Umowa z Urzędem Transportu Kolejowego

Politechnika Krakowska i Urząd Transportu Kolejowego podpisały w poniedziałek 28 maja br. porozumienie o współpracy. Wspólne działania będą realizowane w obszarach: badawczym, edukacyjnym i kadrowym. 

W ramach umowy, Urząd Transportu Kolejowego będzie m.in. opiniował programy kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym, proponował studentom tematy prac dyplomowych i pomoc w ich realizacji, umożliwiał wyjazdy dydaktyczne studentów do Oddziałów Terenowych UTK i realizację studenckich praktyk zawodowych.
Politechnika Krakowska zadeklarowała m.in. możliwości uruchomienia oraz prowadzenia studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym, udział i wsparcie merytoryczne we wdrożeniach wyników wspólnych projektów i ewentualnych patentach, wykonywanie badań, opinii i ekspertyz, a także udostępnienie aparatury pomiarowej. Możliwy jest również udział pracowników i wsparcie merytoryczne w realizowanych wspólnie projektach badawczo-rozwojowych.
Podpisy pod umową złożyli rektor PK prof. Jan Kazior oraz prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. Merytoryczną opiekę nad realizacją porozumienia będzie sprawował Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK.Współpraca z Centrum Szkolenia Policji

29 marca przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej złożyli wizytę w Centrum Szkolenia Policji. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego PK i CSP, w zakresie wzajemnego wspierania działań podejmowanych na płaszczyźnie szkoleniowej.

Z Zastępcą Komendanta CSP insp. Marcinem Szyndlerem spotkali się Dziekan Wydziału Mechanicznego, Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego, Pan dr hab. inż. Marek Brzeżański, Prof. PK, oraz Z-ca Dyrektora ww. Instytutu ds. Dydaktycznych, Pan dr inż. Robert Janczur.

Motywację do podpisania porozumienia stanowiły wspólne obszary działań edukacyjnych obu podmiotów, do których należą problematyka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wszelkie działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji, którzy w ramach obowiązków służbowych zajmują się obsługą zdarzeń drogowych. Już wkrótce zapisy porozumienia będą owocowały współpracą w zakresie przygotowywanych publikacji oraz prowadzenia szkoleń i warsztatów dla policjantów wykonujących czynności oględzinowe na miejscu zdarzeń drogowych.

http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3786,Wspolpraca-z-Politechnika-Krakowska.html

tekst i zdjęcia: podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS

współpraca z CSP_1

współpraca z CSP_2