Praca i praktyka

image_pdfimage_print
Spektometr Konkurs – stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego (M-02.1.31/2018)

M-02.1.31/2018 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ogłasza KONKURS na objęcie, z dniem 1 października 2018 roku, stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Technologii Materiałowych na Wydziale Mechanicznym...

Więcej
Politechnika Krakowska Oferty praktyk i staży

UNIWHEELS - UNITED WHEELS GROUP

Więcej
Politechnika Krakowska Adresy podmiotów gospodarczych

Wykaz podmiotów gospodarczych realizujących praktyki programowe w roku akademickim 2016/2017 Firma kod pocztowy miejscowość województwo adres CAOLIN Sp. z o. o. 26-300 Adamów łódzkie ul. Przemysłowa 7 Dariusz Staszczyk ADS...

Więcej
Politechnika Krakowska Program praktyk

Automatyka i Robotyka Automatyzacja Systemów Wytwarzania Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka Systemy i Urządzenia Energetyczne Energetyka Odnawialna Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana Inżynieria Wzornictwa...

Więcej
Politechnika Krakowska Druki

Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej Druk porozumienia w sprawie praktyki grupowej; Załącznik nr 2 Lista studentów Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych

Więcej
Politechnika Krakowska Regulamin praktyk

Regulamin realizacji praktyk programowych Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej §1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy. Praktyka...

Więcej
Politechnika Krakowska Dzienniki

Automatyka i Robotyka Automatyzacja Systemów Wytwarzania Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka Systemy i Urządzenia Energetyczne Energetyka Odnawialna Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana Inżynieria Wzornictwa...

Więcej
Politechnika Krakowska Opiekunowie

Automatyka i Robotyka Opiekun kierunku: dr inż. Adam Słota Automatyzacja Systemów Wytwarzania - dr inż. Krzysztof Krupa; pokój A310; tel.: 32-24 Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń - mgr inż. Artur Guzowski; pokój A323;...

Więcej
Politechnika Krakowska Profile

Automatyka i Robotyka 13A1 - Automatyzacja Systemów Wytwarzania 13A4 - Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń 13A6 - Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka 13E1 - Systemy i Urządzenia Energetyczne 13E4 - Energetyka Odnawialna...

Więcej
Politechnika Krakowska Praktyki w skrócie

Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Grupy, Przygotowanie Oświadczenia, w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych, Podpisanie w Dzienniku Praktyk programu praktyki przez Opiekuna...

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania