Praktyki studenckie

image_pdfimage_print
Politechnika Krakowska Praktyki w skrócie

W sesji poprawkowej będzie możliwość podpisania porozumień trójstronnych, związanych z realizacją praktyk programowych. Porozumienia można będzie podpisać na konsultacjach od dnia 2 do 13 września 2019 r. Konsultacje odbywać się...

Więcej
Politechnika Krakowska Program praktyk

Automatyka i Robotyka Automatyzacja Systemów Wytwarzania Mechatronika Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka Systemy i Urządzenia Energetyczne Energetyka Odnawialna Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana Inżynieria...

Więcej
Politechnika Krakowska Druki

Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej 2018 2019 Druk porozumienia w sprawie praktyki grupowej 2018 2019; Załącznik nr 2 Lista studentów Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych

Więcej
Politechnika Krakowska Regulamin praktyk

Regulamin realizacji praktyk programowych Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej §1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy. Praktyka...

Więcej
Politechnika Krakowska Dzienniki

Automatyka i Robotyka Automatyzacja Systemów Wytwarzania Mechatronika Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka Systemy i Urządzenia Energetyczne Energetyka Odnawialna Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana Inżynieria...

Więcej
Politechnika Krakowska Profile

Automatyka i Robotyka 13A1 - Automatyzacja Systemów Wytwarzania Mechatronika 13A4 - Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń 13A6 - Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych Energetyka 13E1 - Systemy i Urządzenia Energetyczne 13E4 - Energetyka...

Więcej

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania