Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

    Lokalizacja sal

Rozkład zajęć na semestr zimowy roku akad. 2020/2021

Uwaga! Prosimy o uważne śledzenie rozkładu zajęć. Wszelkie aktualizacje będą oznaczane na rozkładzie zajęć kolorem, a informacja, w której grupie zmiana nastąpiła zostanie podana poniżej. ↓

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w systemie hybrydowym, czyli są to zjazdy weekendowe zdalne (Teams, Zoom, e-learning) lub stacjonarne.

Każdej grupie przypisano wirtualną salę Zoom, w której prowadzone są zajęcia – uwaga na rozkładzie zajęć pod tabelką.  Wszystkie informacje (link do połączenia z wirtualną salą) znajdują się w eHMS.

Prowadzący mogą wskazać inną formę realizacji zajęć, o czym poinformują grupę.

Żółte pola w rozkładzie zajęć oznaczają zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Politechniki Krakowskiej.

Lektorat z języka obcego

Na pierwsze zajęcia z języka angielskiego należy się zgłosić zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie:

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/lektorat-na-i-roku-pierszego-stopnia-studiow/

z lektorami na MS Teams dla wszystkich kierunków.

Uwaga zmiany dla grup: 92I5  oraz 82M1 

Studia I stopnia (inżynierskie)

Rok I (semestr 1)
81A1
81M2
81S2
Rok II (semestr 2)
81M1
81S1
Rok III (semestr 4)
82M1
Rok IV (semestr 7)
84A6
84I4
84M1
84T4

Studia II stopnia (magisterskie)

Rok II (semestr 3)
92I3
92I5
92M2
Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 rozpoczynają się 5 października 2020 r.

Pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 5 października 2020 r.) jest tygodniem nieparzystym.

Uwaga studenci,
prosimy o uważne śledzenie zmian w planie zajęć.

podzial_godzin_link

oznaczenia w planie:

Objaśnienia skrótów kierunków:
A – Automatyka i robotyka
B – Inżynieria bezpieczeństwa
I – Inżynieria produkcji
K – Informatyka
L – Inżynieria medyczna / biomedyczna
M – Mechanika i budowa maszyn
S – Pojazdy samochodowe
T – Inżynieria środków transportu / Transport
U – Systemy i urządzenia przemysłowe
W – Inżynieria wzornictwa przemysłowego


Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

 

zd.., wm-ws.. – zajęcia zdalne

N, N1, N2.., 1/4, 3/4…, 1/6, 3/6, 5/6 – tydzień nieparzysty

P, P1, P2.., 2/4, 4/4…, 2/6, 4/6, 6/6 – tydzień parzysty

 

Język angielski dla pierwszego roku !

Na pierwsze zajęcia z języka angielskiego należy się zgłosić zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/lektorat-na-i-roku-pierszego-stopnia-studiow/                                                                                      

                                                                                 ***

11 A2,3

Dokumentacja techniczna – projekt – zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30 (zajęcia zdalne)                                                                                      

                                                                                 ***

 

11 K1

Dokumentacja techniczna – projekt – zajęcia rozpoczynają się o godzinie 15.30 (zajęcia zdalne)                                                                                      

                                                                                 ***

 

12 A1,2,3

Modelowanie i optymalizacja systemów – laboratoria komputerowe- zajęcia co tydzień dla wszystkich grup w jednym terminie                    

                                                                                 ***

13 A 1,4,6

Sterowanie procesami dyskretnymi – laboratoria – zajęcia co tydzień od drugiej połowy semestru

Uwagi lub propozycje dotyczące rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych proszę zgłaszać przez e-mailpodzial_stacjonarne@mech.pk.edu.pl
Student’s Schedule PK MECH

Miło nam poinformować, że Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek wykupił dla studentów studiów stacjonarnych dostęp do aplikacji mobilnej Student’s Schedule PK MECH na rok akademicki 2016/17. Aplikacja pomoże przeglądać zawsze aktualny plan zajęć w telefonie z systemem Android, a także umożliwi wygenerowanie na jego podstawie rozkładu zajęć na cały semestr. Wygenerowany semestralny rozkład zajęć zostanie utworzony w postaci nowego kalendarza Google, który można dowolnie edytować. Podczas generowania rozkładu aplikacja Student’s Schedule PK MECH uwzględni przerwy zawarte w organizacji roku studenckiego dla Politechniki Krakowskiej. Zatem nie tylko można śledzić aktualne zajęcia dla danego dnia, ale również sprawdzić kiedy rozpoczyna się sesja egzaminacyjna, czy Rajd Politechniki.

W najnowszej wersji aplikacji, można odnaleźć również aktualną, pełną organizację roku akademickiego 2016/17, zapoznać się z godzinami przyjęć Dziekanatu czy Kolegium Dziekańskiego, a także odnaleźć na mapie lokalizację naszego Wydziału. Aplikacja dostępna jest również w języku angielskim.

Link do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.wiecek.scheduler

Pełna instrukcja obsługi aplikacji Student’s Schedule PK MECH: http://www.studentsschedule.pl/instrukcje/instrukcja_pk_mech.pdf

Facebook: http://www.facebook.com/studentsschedule

www.studentsschedule.pl

Zapraszamy do pobierania aplikacji.
Legenda

Oznaczenia na planie

4-p Sala nr 4 w tygodnie parzyste
Nazwisko-v „Wirtualny” prowadzący (zwykle przy zajęciach „na zakładkę”)

2/2

Przy oznaczeniu przedmiotu:
1. zajęcia połowy grupy
2. jeśli w połączeniu z oznaczeniem sali np. 4-p to zajęcia połowy lub całości grupy w tygodnie parzyste