Studia podyplomowe „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

Studia podyplomowe

„Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej ogłasza nabór na czwartą edycję studiów podyplomowych „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”.

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie szybko rozwijającej się metrologii współrzędnościowej począwszy od: obsługi nowoczesnych systemów pomiarowych w tym nowoczesnych oprogramowań, przez zagadnienia wzorcowania systemów współrzędnościowych, omówienie metod oceny dokładności pomiarów, walidacji metod badawczych, prezentacji nowych rozwiązań w zakresie techniki współrzędnościowej i kończąc na akredytacji i systemie zarządzania opartym o wymagania ISO 17025.

W celu poprawy jakości procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za właściwe monitorowanie i obsługę aparatury pomiarowej oraz procesów kontroli jakości należy zapewnić odpowiedni poziom kompetencji personelu firmy. Dyplom ukończenia oferowanych studiów stanowi gwarancję  posiadania praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów techniką współrzędnościową.

Studia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów Politechniki Krakowskiej mających obszerne doświadczenie w zakresie tematyki studiów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia części wykładów (tylko zagadnień teoretycznych) w formie zajęć on-line, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych, których jakość potwierdzamy posiadanym certyfikatem akredytacji PCA (AP 132).

 

Termin przyjmowania kart zgłoszenia od 1.07.2020 r. do 20.09.2020 r. (rekrutacja trwa!!!)

Termin rozpoczęcia studiów – październik 2020r.

Kierownik Studiów:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
email: sladek@mech.pk.edu.pl

Obsługa administracyjna:

mgr Sylwia Żuchowska
email:  sylwia.zuchowska@pk.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie:

http://lmw.pk.edu.pl
Nabór na studia podyplomowe Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
informuje o:

Naborze na studia podyplomowe Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 zamierzamy uruchomić kolejną XXX edycję studiów.

Program Executive Master of Business Administration (MBA) to nowoczesny model kształcenia stworzony w oparciu o najnowsze trendy, najwyższe standardy akademickie i biznesowe oraz potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej. Został wypracowany dzięki wieloletniej współpracy ekspertów, dydaktyków, licencjonowanych trenerów i praktyków z Central Connecticut State University w Stanach Zjednoczonych i Politechniki Krakowskiej.

Studia obejmują  330 godzin zajęć prowadzonych w systemie 11. modułów tematycznych, pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Ukończenie „Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu” upoważnia do otrzymania dyplomu i świadectwa MBA oraz certyfikatu „Central Connecticut State University”.

Czytaj więcej –> http://biznes.pk.edu.pl/

 
Rekrutacja na studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
informuje o:

Naborze na studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 zamierzamy uruchomić kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik IWE.

Studia podyplomowe Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE obejmują trzy semestry nauki. Program studiów opiera się na wytycznych International Institute of Welding – IAB-252r1-11. Kończą się egzaminem przeprowadzanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Czytaj więcej –> http://iim.mech.pk.edu.pl/iwe/
Rekrutacja na studia podyplomowe OCHRONA ŚRODOWISKA & BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY

Informujemy, że prowadzimy nabór na studia podyplomowe z poszerzonymi zagadnieniami z zakresu transportu kolejowego.

Szczegółowe informacje: http://riad.usk.pk.edu.pl/~kap/z_bhp/bhpa.htm
Studia podyplomowe „Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne”

Czytaj więcej

 
Studia Podyplomowe „BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH”

Więcej informacji na stronie instytutu.
Studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym

Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE (M-2)
Napędy i sterowanie płynowe (M-11L)
Ekspertyza wypadku drogowego (M-4)
Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (M-5)
Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (M-5)
Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych (M-6)
Szkoła Biznesu (M-6)
Współrzędnościowa Technika Pomiarowa (M-10)Studia podyplomowe „Systemy sieciowe i bazodanowe”

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
oraz
Instytut Informatyki Stosowanej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

ogłaszają rekrutację na Studia Podyplomowe

SYSTEMY SIECIOWE I BAZODANOWE
Studia podyplomowe „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu”

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
oraz
Instytut Informatyki Stosowanej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

ogłaszają rekrutację na Studia Podyplomowe

SYSTEMY CAD I PRZETWARZANIE OBRAZU