1

Druki

  1. Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej 2020-2021
  2. Druk porozumienia w sprawie praktyki grupowej 2020-2021Załącznik nr 2 Lista studentów
  3. Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych
  4. Klauzula informacyjna RODO