ENERGETYKA (kierunek międzywydziałowy) – studia I stopnia

image_pdfimage_print

    Studia na tym kierunku umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu techniki cieplnej, nauk technicznych i problematyki energetycznej. Studenci są zapoznawani z zagadnieniami wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, jej przesyłania i dystrybucji. Posiadają przygotowanie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki. Duży nacisk położony jest na zdobycie umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Studenci zapoznawani są z zasadami ochrony środowiska w energetyce. Zdobywają ogólną wiedzę inżynierską w zakresie budowy, użytkowania, badań i diagnostyki różnego typu silników spalinowych. Absolwenci tego kierunku posiadają praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi. Przygotowani są w pełni do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych. Mogą być także specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych.

Studenci tego kierunku mają możliwość uzyskania uprawnień energetycznych w zakresie zgodnym z Ustawą „Prawo Energetyczne”. Po zakończeniu studiów mogą się ubiegać o uprawnienia do projektowania (z doborem właściwych urządzeń) lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń w obiektach budowlanych. Absolwenci, uzyskując tytuł inżyniera, są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na wybranej specjalności.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:   http://www.kmiue.mech.pk.edu.pl/

 

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania