O kierunku PDF Drukuj Email

Dynamiczny rozwój nauk technicznych w drugiej połowie XX wieku zwiększył zainteresowanie obszarem badań materiałowych. Pojawiła się nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki określana mianem Inżynierii Materiałowej. Ta dyscyplina nauki wykorzystuje wiedzę teoretyczną i eksperymentalną w celu projektowania, wytwarzania oraz zastosowania nowych lub udoskonalonych materiałów inżynierskich nie tylko w technice, lecz również w innych dziedzinach, jak: medycyna, sport , telekomunikacja itp.

Osiągnięcia techniki w ostatnich trzech dekadach dowiodły, że bez zastosowania nowych materiałów nie byłyby możliwe takie rozwiązania konstrukcyjne, jak np. urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach (promy kosmiczne, nowoczesne bloki energetyczne), przesyłanie i zapis gigainformacji (światłowody, komputery), czy współczesna protetyka (biomateriały).

Użytkowe cechy wszystkich wyrobów, konstrukcji lub urządzeń, które są stosowane w technice, sporcie, rozrywce i życiu codziennym zależą od fizyko-chemicznych właściwości materiałów zastosowanych do ich budowy. Właściwości materiałów zależą natomiast od ich składu chemicznego i struktury, które są kształtowane w procesie ich wytwarzania.

 

Podstawowym celem dydaktycznym kierunku Inżynierii Materiałowa jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i doświadczalną niezbędną do zrozumienia i opisu budowy materiałów oraz zjawisk strukturalnych występujących podczas ich wytwarzania, przetwarzania oraz eksploatacji w różnego rodzaju wyrobach lub konstrukcjach.

Doświadczona kadra naukowa oraz dobrze wyposażone w aparaturę badawczą laboratoria Instytutu Inżynierii Materiałowej umożliwiają uzyskanie przez absolwentów kierunku gruntownej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia ciekawej pracy w firmach przemysłowych, laboratoriach naukowych i placówkach badawczo- rozwojowych.

 

Dodatkową motywacją do podjęcia studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, powinna być informacja o zakwalifikowaniu,  w roku akademickim 2012/2013, tego kierunku  do finansowania, jako kierunek zamawiany. Projekt studiów pod nazwą Inżynieria Materiałowa – inżynieria przyszłości dotyczy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia.

W ramach projektu przewidziano:

  • stypendia - 1000 zł/mies. dla 50 % studentów kierunku
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii (na I roku)
  • płatne 3- miesięczne staże u potencjalnych pracodawców (po III roku studiów)
  • stypendia na staże w wiodących ośrodkach zagranicznych
  • wyjazdy do przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych
  • dodatkowe, atrakcyjne zajęcia prowadzone przez specjalistów
  • wykłady prowadzone także przez profesorów z ośrodków zagranicznych
  • możliwość uzyskania uprawnień Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika lub Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego
  • praktyczne szkolenie z przedsiębiorczości, oferujące wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej