Specjalności na Inżynierii Materiałowej PDF Drukuj Email

W trakcie studiów możliwe są do wyboru dwie specjalności:

1. Materiały Konstrukcyjne (MK).
2. Inżynieria Spajania Materiałów (ISM).

 
Materiały Konstrukcyjne PDF Drukuj Email

Absolwenci specjalności Materiały Konstrukcyjne posiadają wiedzę o tworzywach metalowych i niemetalowych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn. Program kształcenia na specjalności porusza następujące zagadnienia: rozwijanie teoretycznych i doświadczalnych badań struktury materiałów konstrukcyjnych i zachodzących w nich zjawisk strukturalnych, rozwój nowych generacji materiałów opartych na tworzywach metalowych w tym: superstopów, spieków, cermetali oraz kompozytów metalowych, optymalne dostosowanie właściwości materiałów dla zaspokojenia określonych potrzeb producentów, przewidywanie zachowania się nowoczesnych materiałów w czasie ich przetwórstwa i eksploatacji, diagnostyka i recykling materiałowy.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • firmach obrotu i recyklingu materiałami inŜynierskimi a takŜe aparaturą do ich badania,
 • placówkach szkoleniowych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej z zakresu technologii maszyn,
 • jednostkach dozoru technicznego.
 
Inżynieria Spajania Materiałów PDF Drukuj Email

Studia pierwszego stopnia mają zapewnić absolwentom Wydziału Mechanicznego podstawową wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, elektrotechniki, nauki o materiałach, wytrzymałości materiałów, technologii materiałów oraz badań własności materiałów.
Powinni posiadać umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz przygotowanie do obsługi oprogramowania komputerowego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • jednostkach projektowych i badawczych,
 • zakładach i przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem
 • oraz eksploatacją urządzeń i konstrukcji,
 • zespołach realizujących określone zadania naukowe i badawcze,
 • jednostkach i urzędach dozoru technicznego,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • placówkach szkoleniowych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej z zakresu mechaniki i budowy maszyn.