Baza laboratoryjna PDF Drukuj Email

 

1. W trakcie studiów będziesz miał okazję zaznajomić się z nowoczesnymi instalacjami do ochrony środowiska: oczyszczalnią ścieków, spalarnią odpadów, instalacją do oczyszczania gazów odlotowych itp.

 

2. Stanowiska laboratoryjne do badania procesów oczyszczania gazów: cyklony, płuczka pianowa oraz typu Roto-clone, urządzenie do badania mechanizmów odpylania gazów.

 
O kierunku PDF Drukuj Email

Zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


Studia na kierunku kształcą specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zintegrowanego w skład którego wchodzą:

 bezpieczeństwo człowieka,
• bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
• bezpieczeństwo procesowe.

Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będzie przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Nabyta wiedza pozwoli mu także np. na:

• efektywne działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
• stosowanie zasad ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
• organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
• prowadzenie kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych.

W ramach kierunku Inżynieria bezpieczeństwa prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (3,5 roku) o specjalnościach:

• Bezpieczeństwo pracy i środowiska,
• Bezpieczeństwo transportu drogowego,
• Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mech.pk.edu.pl/~ib/