Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2017/2018

20 września
2017 r.
18 października
2017 r.
15 listopada
2017 r.
6 grudnia 2017 r.
17 stycznia
2018 r.
luty - ferie 2018 r.
21 marca
2018 r.
18 kwietnia 2018 r.
16 maja
2018 r.
20 czerwca
2018 r.
Komisja ds. Jakości Kształcenia PDF Drukuj Email

 

Przewodniczący Komisji:

Prodziekan WM - dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik

Członkowie Komisji:

Zastępcy Dyrektorów ds. dydaktycznych

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów:

Paulina Baj

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

Przedstawiciel Komisji Jednostki Pozawydziałowej