Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2017/2018

20 września
2017 r.
18 października
2017 r.
15 listopada
2017 r.
6 grudnia 2017 r.
17 stycznia
2018 r.
luty - ferie 2018 r.
21 marca
2018 r.
18 kwietnia 2018 r.
16 maja
2018 r.
20 czerwca
2018 r.
Komisja Programowa ds. Studiów III st. PDF Drukuj Email

 

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK, Instytut M-9

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski,  Instytut M-1

Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, Instytut M-2

Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc, Instytut M-3

Dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK, Instytut M-4

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup,  Instytut M-5

Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, Instytut M-6

Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski, Instytut M-7

Dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. PK, Instytut M-8

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, Laboratorium M-10