Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
w roku akademickim 2016/2017

21 września 
2016 r.
19 października
2016 r.
16 listopada
2016 r.
7 grudnia 2016 r.
18 stycznia 
2017 r.
15 lutego 2017 r.
15 marca
2017 r.
19 kwietnia 2017 r.
17 maja
2017 r.
21 czerwca 
2017 r.
PDF Drukuj Email

Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej

Przewodniczący Rady Wydziału: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani: dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, dr inż. Stanisław Kuciel.

Dyrektorzy Instytutów: prof. dr hab. inż.  Błażej Skoczeń, dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK,  prof. dr hab. inż. Aleksander Muc, dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK, prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, prof. dr hab. inż. Edward Lisowski, dr inż. Grzegorz Zając p.o., prof. dr hab. inż. Jan Taler, dr inż. Barbara Juras.

Profesorowie: prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis, prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński, prof. dr hab. inż. Jan Kazior, prof. dr hab. inż. Marek Książek, prof. dr hab. inż. Zbigniew Matras, , prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski, prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, prof. dr hab. inż. Jolanta Stacharska -Targosz, prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski (1/2 etatu), prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski, prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala.

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK: dr hab. inż. Marek Barski, dr hab. inż. Jan Duda, dr hab. inż. Piotr Duda, dr hab. inż. Andrzej Gajek, dr hab. inż. Sławomir Grądziel, dr hab. inż. Andrzej Grzyb, dr hab. inż. Stanisław Guzowski (1/2 etatu), dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, dr hab. inż. Marek Kozień, dr hab. inż. Janusz Krawczyk, dr hab. inż. Stanisław Łopata, dr hab. inż. Jan Łuczko, dr hab. inż. Wojciech Marek, dr hab. inż. Grzegorz Milewski, dr hab inż. Władysław Mitianiec, dr hab. inż. Beata Niezgoda - Żelasko, dr hab. inż. Rafał Palej, dr hab. inż. Paweł Piec (1/4 etatu), dr hab. inż. Stanisław Pytel, dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, dr hab. inż. Józef Struski, dr hab. inż. Bohdan Węglowski, dr hab. inż. Jerzy Zając, dr hab. inż. Wiesław Zima.

Doktorzy habilitowani: dr hab. inż. Marek Babeł, dr hab. inż. Jan Bielski, dr hab. inż. Halina Egner, dr hab. Janusz Jaglarz, dr hab. inż. Piotr Kędziora, dr hab. inż. Artur Krowiak, dr hab. inż. Łukasz Mika, dr hab. Ewa Pawluczuk, dr hab. inż. Jacek Pietraszek, dr hab. inż Andrzej Ryniewicz, dr hab. inż. Henryk Sanecki, dr hab. inż. Marek Sikoń, dr hab. inż. Bogdan Słodki, dr hab. inż. Andrzej Sowa, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, dr hab. inż. Grzegorz Tora, dr hab. inż. Józef Tutaj.

Przedstawiciele nauczycieli akademickich: dr inż. Małgorzata Chwał, dr inż. Wiesław Cichocki, dr inż. Zygmunt Dziechciowski, dr inż. Władysław Egner, dr inż. Dariusz Mierzwiński, dr inż. Aneta Gądek - Moszczak, dr inż. Szymon Hernik, dr inż. Robert Janczur, dr inż. Marek Kowalski, dr inż. Maciej Krasiński, dr inż. Magdalena Kromka - Szydek, dr inż. Krzysztof Krupa, dr inż. Stanisław Kuciel, dr inż. Piotr Kucybała, dr inż. Waldemar Łatas, dr inż. Waldemar Małopolski, dr inż. Stanisław Młynarski, dr inż. Magdalena Niemczewska – Wójcik, dr inż. Marek Nykiel, dr inż. Ksenia Ostrowska, dr inż. Janusz Pobędza, dr inż. Tomasz Sobota, dr inż. Stanisław Walczak.

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami: inż. Halina Grochal, mgr Leszek Hacuś, Anna Marzec, mgr Renata Socha, Stanisław Szelest, mgr inż. Ryszard Trela.

Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Magdalena Machno

Przedstawiciele studentów: Piotr Biedrawa, Elżbieta Dąbrowska, Agata Dyja, Mikołaj Janus, Klaudia Konefał, Bogdan Koszyk, Anna Kufel, Michał Lach, Magdalena Młotek, Barbara Mochocka, Magdalena Moczydłowska, Monika Niewiedział, Róża Ostrowska, Aleksandra Piątek, Kamil Pichla, Joanna Pietrzak, Maciej Rosa, Mateusz Solak, Adam Szcześniak,

Przedstawiciel ZNP: dr inż. Krzysztof Zarębski

Przedstawiciel NSZZ Solidarność: dr inż. Jacek Wojs.

Profesorowie i docenci emerytowani (w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin): dr hab. inż. Stefan Bućko, prof. PK, prof. dr hab. inż. Kazimierz Golec, dr hab. inż. Jerzy Jaskólski, prof. PK, prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk, dr hab. inż. Edward Kołodziej, prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki, prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski, dr hab. inż. Adam Miernikiewicz, prof. PK, prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Mruk, prof. dr hab. inż. Leszek Nawara, prof. zw. dr hab. Józef Nizioł, dr hab. inż. Stanisław Okoński, prof. PK, prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz, prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, prof. dr hab. inż. Jan Ryś, prof. dr hab. inż. Andrzej Samek, prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek, dr hab. inż. Wojciech Wojciechowski, prof. PK, prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow, dr hab. inż. Zdzisława Kordas, prof. PK, doc. dr inż. Konrad Fiałkowski, dr hab. inż. Longin Gondek.

Przedstawiciele innych jednostek PK: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, prof. dr hab. inż. Jan Cisowski - Instytut Fizyki, mgr Dorota Gawryła – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK, mgr Marta Tomczyk Centrum Sportu i Rekreacji PK, dr hab. Piotr Jakóbczak, prof. PK – Instytut Matematyki WFMiI, mgr dr inż. Andrzej Zdziarski Zakładu Geometrii Wykreślnej WA.