ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 NA WYDZIALE MECHANICZNA PK PDF Drukuj Email

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr zimowy

Wyszczególnienie

Dla studentów I stopnia

Dla studentów II stopnia

Dla doktorantów

Dla studentów ostatniego semestru

studiów I stopnia

Dla studentów ostatniego semestru

studiów II stopnia

1

2

3

4

5

6

Okres zajęć dydaktycznych

od 1 października 2016 do 30 października 2016r.

od 2 listopada 2016 do 10 listopada 2016 r.

od 12 listopada 2016 do 22 grudnia 2016 r.
od 2 stycznia 2017 do 5 stycznia 2017r.

od 7 stycznia 2017 do 29 stycznia 2017r.*

od 1 października 2016 do 30 października 2016r.

od 2 listopada 2016 do 10 listopada 2016 r.

od 12 listopada 2016 do 22 grudnia 2016 r.

od 1 października 2016 do 30 października 2016r.

od 2 listopada 2016 do 10 listopada 2016 r.

od 12 listopada 2016 do 22 grudnia 2016 r.
od 2 stycznia 2017 do 5 stycznia 2017r.

od 7 stycznia 2017 do 29 stycznia 2017r.*

Przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 31 października do 1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

od 23 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017 r.

6 stycznia 2017 r.

od 31 października do 1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

od 31 października do 1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

od 23 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017 r.

6 stycznia 2017 r.

Sesja egzaminacyjna

od 30 stycznia do 12 lutego 2017 r.

od 9 stycznia 2017 do 18 stycznia 2017 r.

od 30 stycznia do 12 lutego 2017 r.

Wpisywanie ocen do protokołu elektronicznego

do 13 lutego 2017

od 9 stycznia 2017 do 18 stycznia 2017 r.

do 13 lutego 2017

Blokowanie protokołu elektronicznego

14 lutego 2017

---

14 lutego 2017

Poprawkowe sesja egzaminacyjna

od 13 lutego do 20 lutego 2017 r.

od 19 stycznia do 26 stycznia 2017r.

od 13 lutego do 20 lutego 2017 r.

Wpisywanie ocen do protokołu elektronicznego oraz narzucenie godzin do powtórzenia z poszczególnych form zajęć

do 21 lutego 2017 r.

od 19 stycznia do 29 stycznia 2017r.

do 21 lutego 2017 r.

Blokowanie protokołu elektronicznego i rejestracja na następny semestr

22 lutego 2017 r.

30 stycznia 2017r.

22 lutego 2017 r.

Uzupełnienie braków punktowych w ramach otrzymanego wpisu z długiem punktowym

od 1 marca do 30 marca 2017 r.

---

od 23 lutego do 31 marca 2017 r.

Wpisywanie ocen do protokołu elektronicznego

do 31 marca 2017 r.

---

do 31 marca 2017 r.

Blokowanie protokołu elektronicznego

3 kwietnia 2017 r.

3 kwietnia 2017 r.

3 kwietnia 2017 r.

Oddanie protokołów do dziekanatu przez instytuty

do 7.04.2017r.

do 7.04.2017r.

do 7.04.2017r.

Wakacje zimowe

od 21 lutego do 26 lutego 2017 r.

---

od 21 lutego do 26 lutego 2017 r.

Ostateczny termin składania pracy dyplomowej przez instytuty do dziekanatu

31 marca 2017r. do godz. 10:00

26 stycznia 2017r. do godz. 10:00**

31 marca 2017r.

Zaliczenie semestru zimowego

20 lutego 2017 r.

26 stycznia 2017r.

20 lutego 2017 r.

Składanie w dziekanacie WM dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na semestr letni oraz wniosków dotyczących odpłatności za usługi edukacyjne

21 lutego 2017r.

---

---

 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr letni

Wyszczególnienie

Dla studentów I stopnia

Dla studentów II stopnia

Dla doktorantów

Dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia

1

2

3

4

6

Okres zajęć dydaktycznych

od 27 lutego 2017 do 12 kwietnia 2017 r.

od 19 kwietnia 2017 do 30 kwietnia 2017 r.

od 4 maja 2017 do 3 czerwca 2017 r.

od 5 czerwca 2017 do 14 czerwca 2017 r.

od 17 czerwca 2017 do 22 czerwca 2017 r.***

od 27 lutego 2017 do 12 kwietnia 2017 r.

od 19 kwietnia 2017 do 30 kwietnia 2017 r.

od 4 maja 2017 do 3 czerwca 2017 r.

Przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 13 kwietnia do 18 kwietnia 2017 r.

od 1 maja do 3 maja 2017 r.

4 czerwca 2017 r.

od 15 czerwca do 16 czerwca 2017 r.

od 13 kwietnia do 18 kwietnia 2017 r.

od 1 maja do 3 maja 2017 r.

Rajd Politechniki Krakowskiej

od 29 kwietnia do 3 maja 2017 r.

od 29 kwietnia do 3 maja 2017 r.

Sesja egzaminacyjna

od 23 czerwca do 6 lipca 2017 r.

od 5 czerwca do 14 czerwca 2017 r.

Wpisywanie ocen do protokołu elektronicznego

do 7 lipca 2017 r.

od 5 czerwca do 14 czerwca 2017 r.

Blokowanie protokołu elektronicznego

10 lipca 2017 r.

19 czerwca 2017 r.

Praktyki programowe dla studentów

od 7 lipca do 14 września 2017r.

---

Ostateczny termin składania pracy dyplomowej przez instytuty do dziekanatu

----

21 czerwca 2017r do godz. 10:00

Planowany termin obrony pracy dyplomowej

----

do 30 czerwca 2017r.

Wakacje letnie

od 7 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

od 7 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

od 1 września do 14 września 2017r.

od 1 września do 14 września 2017r.

Wpisywanie ocen do protokołu elektronicznego oraz narzucenie godzin do powtórzenia z poszczególnych form zajęć

do 15 września 2017 r.

do 28 września 2017 r.

Blokowanie protokołu elektronicznego i rejestracja na następny semestr

18 września 2017 r.

----

Ostateczny termin składania pracy dyplomowej przez instytuty do dziekanatu

----

30 września 2017 r.

Uzupełnienie braków punktowych w ramach otrzymanego wpisu z długiem punktowym

od 1 października do 2 listopada 2017 r.

30 września 2017 r.

Wpisywanie ocen do protokołu elektronicznego

do 4 listopada 2017 r.

---

Blokowanie protokołu elektronicznego

6 listopada 2017 r.

2 października 2017r.

Oddanie protokołów do dziekanatu przez instytuty

9 listopada 2017r.

9 listopada 2017r.

Zaliczenie semestru letniego

14 września 2017 r.

14 września 2017 r.

Składanie w dziekanacie WM dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2015/2016

15 września 2017r.

----

 

* 9 listopada 2016r. i 5 stycznia 2017r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w piątek (za 11 listopada i 6 stycznia);

* 25 stycznia 2017r. odbywają się zajęcia realizowane w środę przypadającą w tygodniu parzystym;

* 26 stycznia 2017r. odbywają się zajęcia realizowane w czwartek przypadający w tygodniu parzystym;

 

** studenci zainteresowani rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akad. 2016/2017 powinni złożyć egzamin dyplomowy do 6 lutego 2017 roku. Ewentualna korekta tego terminu może nastąpić po ogłoszeniu harmonogramu rekrutacji.

 

*** 14 czerwca 2017r. odbywają się zajęcia realizowane planowa w czwartek (za 15 czerwca);

*** 21 czerwca 2017r. odbywają się zajęcia realizowane w środę przypadającą w tygodniu parzystym;

*** 22 czerwca 2017r. odbywają się zajęcia realizowane planowa w piątek (za 16 czerwca);