Bezpłatne studia częściowe w Japonii PDF Drukuj Email
Informujemy o możliwości wyjazdu na *bezpłatne studia częściowe* do
Kitami Institute of Technology w Japonii (semestr zimowy roku
akademickiego 2017-2018, brak dofinansowania, wszelkie koszty związane z
wizą, ubezpieczeniem, przelotem i pobytem w Japonii pokrywa student).
Studenci wszystkich wydziałów PK z wyjątkiem Wydziału Architektury
zainteresowani wyjazdem do Kitami Institute of Technology proszeni są
o złożenie w  terminie*do 19 kwietnia 2017 r.*(środa) następujących
dokumentów, niezbędnych do selekcji na poziomie uczelnianym:
1. podanie o wyjazd kierowane do Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż.
Jerzego Zająca, prof. PK z uzasadnieniem (składane w Dziale Współpracy
Międzynarodowej PK, ul. Warszawska 24, bud. WIiTCh, wejście od ul. Szlak 44),
2. wstępna zgoda na wyjazd wydana przez Wydziałowego Koordynatora Wymian
lub Dziekana macierzystego wydziału (na piśmie),
3. średnia ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzona przez
Dziekanat (dopuszcza się wydruk z Wirtualnego Dziekanatu)
4. potwierdzone kompetencje językowe (oficjalny certyfikat np. FCE, CAE,
CPE, TOEIC 785, IELTS 5,5, a w przypadku braku posiadania takiego
certyfikatu, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
PK w języku angielskim potwierdzające znajomość języka angielskiego w
stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym
języku). Preferowany jest oficjalny certyfikat.

Dokumenty należy złożyć w *Dziale Współpracy Międzynarodowej – budynek
WIiTCH – wejście od ul. Szlak (naprzeciwko adresu ul. Szlak 57);*godziny
przyjmowania studentów - 10.00 -13.00.