Praca i praktyka
Praktyka studencka w dziale produkcji Schwinn Polska PDF Drukuj Email

WIĘCEJ INFORMACJI

 
Profile PDF Drukuj Email

Kierunek

Automatyka i Robotyka

Profil

Specjalność

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

profil AIR ASW.pdf

Specjalność

Mechatronika

profil AIR M.pdf

Specjalność

Multimedia w Systemach Przemysłowych

profil AIR MwSP.pdf

Specjalność

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

profil AIR SiMMiU.pdf

Specjalność

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

profil AIR TIwSP.pdf

 

 

 

Kierunek

Energetyka

Specjalność

Systemy i Urządzenia Energetyczne

profil E SiUE.pdf

Specjalność Energetyka Odnawialna profil E EO.pdf

 

 

 

Kierunek

Informatyka

Specjalność

Informatyka Przemysłowa

profil I IP.pdf

Specjalność

Inżynieria Oprogramowania

profil I IO.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalność

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

profil IBez BPiS.pdf

Specjalność

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

profil IBez BTD.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Biomedyczna

Specjalność

Biomechanika Urazów

profil IBio BU.pdf

Specjalność

Inżynieria kliniczna

profil IBio IK.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Materiałowa

Specjalność

Materiały Konstrukcyjne

profil IM MK.pdf

 

 

 

Kierunek

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

profil MiBM AiIP.pdf

Specjalność

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

profil MiBM BiBPS.pdf

Specjalność

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

profil MiBM MKM.pdf

Specjalność

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

profil MiBM UCiK.pdf

Specjalność

Silniki Spalinowe

profil MiBM SS.pdf

 

 

 

Kierunek

Transport

Specjalność

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

profil T EPS.pdf

Specjalność

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

profil T EiZwT.pdf

Specjalność

Systemy i Urządzenia Transportowe

profil T SiUT.pdf

Specjalność Logistyka i Spedycja profil T LiS.pdf

 

 

 

Kierunek

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalność

Komputerowo Zintegrowane Procesy Wytwarzania

profil ZiIP KZPW.pdf

Specjalność

Systemy Jakości w Inżynierii Produkcji

profil ZiIP SJwIP.pdf

Specjalność

Zarządzanie Jakością

profil ZiIP ZJ.pdf

Specjalność

Zarządzanie Mediami Elektronicznymi

profil ZiIP ZME.pdf

Specjalność

Zarządzanie Produkcją

profil ZIP ZPro

Specjalność

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

profil ZiIP ZP.pdf

Specjalność Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa profil ZiIP IJiWTP.pdf
Specjalność Inżynieria Środków Transportu Masowego profil IP ISTM.pdf

Inżynieria Środków Transportu Masowego
 
Program PDF Drukuj Email

Kierunek

Automatyka i Robotyka

Program

Specjalność

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

program AIR ASW.pdf

Specjalność

Mechatronika

program AIR M.pdf

Specjalność

Multimedia w Systemach Przemysłowych

program AIR MwSP.pdf

Specjalność

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

program AIR SiMMiU.pdf

Specjalność

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

program AIR TIwSP.pdf

 

 

 

Kierunek

Energetyka

Specjalność

Systemy i Urządzenia Energetyczne

program E SiUE.pdf

Specjalność Energetyka Odnawialna program E EO.pdf

 

 

 

Kierunek

Informatyka

Specjalność

Informatyka Przemysłowa

program I IP.pdf

Specjalność

Inżynieria Oprogramowania

program I IO.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalność

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

program IBez BPiS.pdf

Specjalność

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

program IBez BTD.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Biomedyczna

Specjalność

Biomechanika Urazów

program IBio BU.pdf

Specjalność

Inżynieria kliniczna

program IBio IK.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Materiałowa

Specjalność

Materiały Konstrukcyjne

program IM MK.pdf

 

 

 

Kierunek

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

program MiBM AiIP.pdf

Specjalność

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

program MiBM BiBPS.pdf

Specjalność

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

program MiBM MKM.pdf

Specjalność

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

program MiBM UCiK.pdf

Specjalność

Silniki Spalinowe

program MiBM SS.pdf

Kierunek

Transport

Specjalność

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

program T EPS.pdf

Specjalność

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

program T EiZwT.pdf

Specjalność

Systemy i Urządzenia Transportowe

program T SiUT.pdf

 

 

 

Kierunek

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalność

Komputerowo Zintegrowane Procesy Wytwarzania

program ZiIP KZPW.pdf

Specjalność

Systemy Jakości w Inżynierii Produkcji

program ZiIP SJwIP.pdf

Specjalność

Zarządzanie Jakością

program ZiIP ZJ.pdf

Specjalność

Zarządzanie Mediami

program ZiIP ZM.pdf

Specjalność

Zarządzanie Produkcją

program ZiIP ZProd.pdf

Specjalność

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

program ZiIP ZP.pdf

Specjalność Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa program ZiIP IJiWTP.pdf
 
Dzienniki PDF Drukuj Email

Kierunek

Automatyka i Robotyka

Dziennik

Specjalność

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

dziennik AIR ASW.pdf

Specjalność

Mechatronika

dziennik AIR M.pdf

Specjalność

Multimedia w Systemach Przemysłowych

dziennik AIR MwSP.pdf

Specjalność

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

dziennik AIR SiMMiU.pdf

Specjalność

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

dziennik AIR TIwSP.pdf

 

 

 

Kierunek

Energetyka

Specjalność

Systemy i Urządzenia Energetyczne

dziennik E SiUE.pdf

Specjalność

Energetyka Odnawialna

dziennik E EO.pdf

 

 

 

Kierunek

Informatyka Stosowana

Specjalność

Bez specjalności
dziennik IS.pdf

Kierunek

Wzornictwo Przemysłowe

Specjalność

Bez specjalności
dziennik WP.pdf

Kierunek

Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalność

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

dziennik IBez BPiS.pdf

Specjalność

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

dziennik IBez BTD.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Biomedyczna

Specjalność

Biomechanika Urazów

dziennik IBio BU.pdf

Specjalność

Inżynieria kliniczna

dziennik IBio IK.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Materiałowa

Specjalność

Materiały Konstrukcyjne

dziennik IMat MK.pdf

Specjalność

Inżynieria Spajania Materiałów dziennik IMat ISM.pdf

 

 

 

Kierunek

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

dziennik MiBM AiIP.pdf

Specjalność

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

dziennik MiBM BiBPS.pdf

Specjalność

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

dziennik MiBM MKiM.pdf

Specjalność

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

dziennik MiBM UChiK.pdf

Specjalność

Silniki Spalinowe

dziennik MiBM SS.pdf

Specjalność

Advanced Computational Mechanics

dziennik MiBM ACM.pdf

Kierunek

Transport

Specjalność

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

dziennik T EPS.pdf

Specjalność

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

dziennik T EiZwT.pdf

Specjalność

Systemy i Urządzenia Transportowe

dziennik T SiUT.pdf

Specjalność

Logistyka i Spedycja
dziennik T LiS.pdf

 

 

 

Kierunek

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalność

Komputerowo Zintegrowane Procesy Wytwarzania

dziennik ZiIP KZPW.pdf

Specjalność

Systemy Jakości w Inżynierii Produkcji

dziennik ZiIP SJwIP.pdf

Specjalność

Zarządzanie Jakością

dziennik ZiIP ZJ.pdf

Specjalność

Zarządzanie Mediami Elektronicznymi

dziennik ZiIP ZME.pdf

Specjalność

Zarządzanie Produkcją

dziennik ZiIP ZPro.pdf

Specjalność

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

dziennik ZiIP ZP.pdf

Specjalność

Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
dziennik ZiIP IJiWTP.pdf

Specjalność

Inżynieria Środków Transportu Masowego
dziennik ZiIP ISTP.pdf
 
Druki PDF Drukuj Email

Druk porozumienia w sprawie praktyki grupowej

Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej

Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych

Załącznik nr 2 Lista studentów

 
Praktyki w skrócie PDF Drukuj Email
  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Grupy,
  2. Przygotowanie Oświadczenia, w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych,
  3. Podpisanie w Dzienniku Praktyk programu praktyki przez Opiekuna Grupy,
  4. Podpisanie Porozumienia w kolejności przez Praktykanta, Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego przed rozpoczęciem praktyki,
  5. Odbycie praktyki w ustalonym terminie,
  6. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w Dzienniku Praktyk od przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego,
  7. Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Grupy na podstawie dostarczonego Porozumienia i Dziennika Praktyk.

Uwaga!

OSTATECZNE TERMINY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAKTYK PROGRAMOWYCH

17.07.2017 GODZ.: 8:00-9:00

18.07.2017 GODZ.: 8:00-9:00

POKÓJ A218b