Przedmioty wybieralne PDF Drukuj Email

Zasady wyboru przedmiotów przez studentów

1. Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez:
a) starostów grup specjalnościowych – w przypadku, gdy studenci wybierają przedmioty w ramach przedmiotów specjalnościowych,
b) starostów wszystkich grup danego kierunku studiów - jeśli wybór dotyczy przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych lub kierunkowych.
Zebrania organizowane są we współpracy z samorządem studenckim.

2. Przy wyborze studenci korzystają z syllabusów przedmiotów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału, a ponadto mogą zaprosić na zebranie zarówno osoby odpowiedzialne za wybierane przedmioty (autorów programów), ale i oraz opiekuna kierunku lub kierownika specjalności. W razie potrzeby studenci mogą poprosić dziekana o godzinę dziekańską i salę na zebranie (jednorazowo w semestrze).

3. Wybrane przez studentów przedmioty organizatorzy zebrań zgłaszają do dziekanatu do 20 listopada (przedmioty realizowane w semestrze letnim) i do 20 maja (przedmioty realizowane w semestrze zimowym). Przedmiot jest realizowany wtedy, gdy wybierze go cała grupa dziekańska lub co najmniej 24 studentów (dotyczy pierwszych dwóch lat studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia), lub co najmniej 18 studentów (dotyczy pozostałych lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). Wybór przedmiotów zatwierdza prodziekan.

4. W razie nie zgłoszenia (nie wybrania) przedmiotu w wyznaczonym powyżej terminie przez studentów, wyboru dokonuje prodziekan.